Een Hart voor West-Vlaanderen

Initiatief

Een Hart voor West-Vlaanderen

Met ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ steunt het Streekfonds West-Vlaanderen projecten van organisaties en verenigingen die zich inzetten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in West-Vlaanderen.

Regio

Internationaal, Kust & Westhoek, Midden-West-Vlaanderen, Noord-West-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zuid-West-Vlaanderen

Frequentie

Jaarlijkse oproep

Ondersteuning

Expertise en opleiding, Financiële steun, Logistieke steun

Thema

Ondernemerschap, Onderwijs, Talenten, Welzijn

Volgens de Kansarmoedeatlas van de Provincie West-Vlaanderen lopen meer dan één op tien kinderen in West-Vlaanderen het risico om op te groeien in een kansarm gezin. Hoewel steeds meer organisaties hiermee worden geconfronteerd en aan de alarmbel trekken, zijn de middelen om kansarmoede te bestrijden echter steeds schaarser geworden.

Om hieraan tegemoet te komen, steunt het Streekfonds via Een Hart voor West-Vlaanderen projecten voor kinderen en/of jongeren die maatschappelijk kwetsbaar zijn.

Organisaties en verenigingen die zich inzetten kunnen van 1.000 tot 5.000 euro aan financiële steun krijgen voor hun project. De selectie van de projecten gebeurt steeds door een onafhankelijke jury van experten en ervaringsdeskundigen.

Geef jongeren kansen

De projecten die we steunen via ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ kunnen zowel betrekking hebben op onderwijs als op vrije tijd, muziek, sport of ondernemerschap. Voornaamste voorwaarde is dat het gaat om projecten ten voordele van maatschappelijk kwetsbare jongeren in West-Vlaanderen. We geven de voorkeur aan projecten waar de kinderen of jongeren zelf zoveel mogelijk bij betrokken zijn en/of zelf ook inspraak hebben.

Moeilijkere projecten zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de mentale gezondheid en de psychische weerbaarheid van onze  jongeren zijn de voorbije jaren uitgegroeid tot essentiële thema’s binnen ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’. Niet onbelangrijk als je weet dat suïcide de grootste doodsoorzaak is bij West-Vlaamse jongeren, terwijl dat niet zo is in andere provincies.

Bijkomend willen we via onze steun aan deze projecten zoveel mogelijk investeren in menselijk kapitaal, zoals bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligers, buddies of jongerencoaches.

Ook een hart voor West-Vlaanderen?

Dankzij de steun van onze partners, de opbrengsten van fondsenwervingsacties en particuliere giften kunnen we jaarlijks zo’n 100.000 euro aan directe projectsteun teweegbrengen. Bovendien zorgen we via Focus & WTV en de Krant van West-Vlaanderen ook voor de nodige communicatieve ondersteuning van zowelde projecten als de solidariteitsacties ten voordele van ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’.

Schenkers kunnen ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ ook opnemen als goed doel in hun testament. Ze kunnen daarbij zelf kiezen welk soort projecten voor kwetsbare jongeren in West-Vlaanderen ze willen steunen. Wij zorgen ervoor dat met hun steun de meest kwetsbare groepen worden geholpen en bewaken mee dat de middelen goed worden besteed.

Een Hart voor West-Vlaanderen startte in 2005 met de steun van Roularta. Ondertussen kregen in totaal al zo’n 500 projecten samen meer dan 2.000.000 euro aan financiële steun. Het Streekfonds West-Vlaanderen dankt alle partners, schenkers en initiatiefnemers van fondsenwervingsacties voor hun engagement. Zonder hen zou ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ niet mogelijk zijn.

Een Hart voor West-Vlaanderen is een initiatief van het Streekfonds West-Vlaanderen in samenwerking met Roularta Media Group en met de steun van honderden West-Vlaamse bedrijven en schenkers.

Nieuws rond Een Hart voor West-Vlaanderen

Dien tot 7 december jouw project in voor Een Hart voor West-Vlaanderen

Heb je een mooi idee om nieuwe kansen te creëren voor kanszoekende jongeren in onze provincie? Dien tot 7 december jouw projectvoorstel in!

Op zaterdag 3 september gaan wij Kopje Onder voor Een Hart voor West-Vlaanderen

Op zaterdag 3 september organiseert Een Hart voor West-Vlaanderen een heus zwemevent in Kortrijk, Brugge en wie dat wil, ook in eigen gemeente.

Een Hart voor West-Vlaanderen kent 115.000 euro toe aan 35 projecten

Eind vorig jaar lanceerde het Streekfonds West-Vlaanderen haar jaarlijkse projectoproep ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’. Niet minder dan 105 projecten werden ingediend, een absoluut record.

Wil je steun krijgen van Een Hart voor West-Vlaanderen voor jouw project? Of wil je zelf steun bieden aan dit initiatief?

Allemaal mogelijk. Kies een optie hieronder, vul dan het formulier in en we contacteren je snel met een overzicht van de te volgen stappen!

Ik zoek steun.

Om spam te voorkomen, wordt deze site beschermd door de Google reCAPTCHA-tool. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Ik wil steunen.

Om spam te voorkomen, wordt deze site beschermd door de Google reCAPTCHA-tool. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Om spam te voorkomen, wordt deze site beschermd door de Google reCAPTCHA-tool. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Om spam te voorkomen, wordt deze site beschermd door de Google reCAPTCHA-tool. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Contacteer je ons liever persoonlijk?

Dat kan ook. Dit is/zijn de coach(es) van dit initiatief:

Griet Witdouck

Projectcoördinator

Dit initiatief is nu niet actief.

Wil je toch informatie hieromtrent? 
Dit kan via de coach(es) van het initiatief:

Griet Witdouck

Projectcoördinator

Een greep uit de acties gesteund door Een Hart voor West-Vlaanderen

Swop & Go
Bij SWOP&GO kan je terecht voor het ruilen van kinderkledij van 0 tot 14 jaar.
SWOP&GO
Kortrijk
Jong-Leren
Jongeren uit dakloosheid en/of een verleden uit voornamelijk jeugdhulp, die een stabiele emotionele- en woonsituatie verworven hebben, zijn klaar voor hun eerste stappen op de arbeidsmarkt.
vzw Oranjehuis
Kortrijk – Heule
Kindvriendelijke ruimtes
Binnen onze werking hebben wij cliënten met kinderen, het huidige aanwezige spelmateriaal en meubilair is zeer verouderd en is aan vervanging toe.
Kompas vzw
Kortrijk
The donkey “work” shop
Bij onze mini-beleefboerderij willen we uitpakken met de DONKEY-(WORK)-SHOP.
Mini-beleefboerderij “De Stege” vzw
Waregem – Desselgem
Il Campionissimo
Vijftien jongeren schrijven samen met Kathelijn Vervarcke en Stefan van den Broeck een toneelstuk over ‘het afgestompt affect’ en vormen aldus een schrijversbatterij.
De Dakbroeders vzw
Oostende
Project 16+
Project 16+ gaat met jongeren het engagement aan om alle uitgaven die met hun studie gepaard gaan of uit hun “leertijd” voortvloeien, voor rekening te nemen, en dit tot het gewenste finale einddiploma is behaald.
vzw De Kier
Kortrijk
Vuurshelter voor verbinding
In El Camino komen mensen samen rond psychosegevoeligheid (PG).
vzw El Camino
Ichtegem – Bekegem
Baby in de reuzenwereld
In de Vereniging Ons Tehuis hebben wij een residentiële leefgroep voor baby’s en peuters van 0 tot 6 jaar.
Vereninging Ons Tehuis
Ieper
Mobiel percussiehuis
Om onze diensteverlening terug uit te breiden willen we outdoor muziekinstrumenten aanschaffen. Dit als aanvulling op ons project om een mobiel percussiehuis te bouwen.
vzw De Engelenhoeve
Marke – Rollegem
Muziekatelier ‘Op Maat’
Kansarme jongeren met autisme de kans geven gratis aan te sluiten bij een muziekatelier om zo op hun maat hun muzikale talenten te ontwikkelen binnen hun vertrouwde en veilige grenzen.
vzw ASSjeblief
Brugge – Sint-Michiels
Lotgenotengroep seksueel grensoverschrijdend gedrag
Lotgenotenwerking seksueel grensoverschrijdend gedrag dringt zich op wegens te grote diversiteit,beleving,ervaring,nood aan,bij kansarme-kwetsbare jongeren tov volwassenen(+30j).
IM Landelijk Vzw
Kortrijk – Bissegem
Gezondheid als motor voor mentaal welzijn
MPI Pottelberg biedt opvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen ken die door omstandigheden thuis niet kunnen worden opgevangen.
GO! Medisch Pedagogisch Instituut Pottelberg
Kortrijk
De Bemok vakantiebox
Kinderen met gedrags- en emotionele moeilijkheden zien soms tegen vakanties op.
Oudercomité Bemok vzw
Kortrijk
Resssoor
RESSSOOR omvat een verscheidenheid aan acties om de weerbaarheid van jongeren te verhogen.
De Walhoeve
Vleteren – Westvleteren
Music Home
CREA THERA verzorgt in 2022 muziek therapeutische sessies voor kinderen en jongeren in het noodopvangcentrum voor asielzoekers in Sijsele.
Crew Thera International vzw
Brugge
Minder mazen en meer net
Vzw Letterhop wil gelijke kansen creëren, alle kinderen en jongeren stimuleren om zich optimaal te ontwikkelen en te versterken.
Vzw Letterhop
Poperinge
Integraal
Jaarlijks ondersteunt INTEGRAAL 75 kansarme, autochtone en anderstalige kinderen BaO, en tot 130 jongeren tot 18 j.
Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw
Brugge
Babytheek ’t Wippertje
Vzw Spelotheek De Wip wil babytheek ’t Wippertje opstarten: een uitleendienst voor baby- en peuterspullen, gericht op gezinnen die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden.
Vzw Spelotheek De Wip
Knokke-Heist
Karibu ziet ‘jouw’ talent!
Karibu- Anzegem zet in op integratie van vluchtelingen in Anzegem, ‘samen’ met hen bouwen we aan toekomst voor hen.
Karibu
Avelgem – Kerkhove
Be You
Sinds 2014 doet Be You buurtwerk voor en door jongeren in Ieper.
Be You
Ieper
Quindo Pops-Up- Community Radio
Medialab Quindo wil in 2022 meer dan ooit haar media-expertise ten dienste stellen van interessante organisaties en lanceert daarom dit nieuw project: Quindo Pops-Up.
vzw Quindo
Kortrijk
Expertisecentrum De Katrol
Het Expertisecentrum De Katrol Oostende biedt inhoudelijke ondersteuning aan alle Katrolwerkingen in Vlaanderen.
vzw De Katrol Oostende
Oostende
Mobiliteit in het asielcentrum van Poelkapelle
In het asielcentrum van Poelkapelle verblijven 235 bewoners, een grote groep zijn minderjarig (niet begeleid of in gezinsverband).
Vzw Open Kijk Vijfwegen
Langemark-Poelkapelle
Moeder-kind-afdeling gevangenis
In de gevangenis van Brugge is er een afdeling waar gedetineerde moeders met hun kinderen (tot max. 3 jaar) verblijven.
Centrum Algemeen Welzijnswerk Noord-West-Vlaanderen
Brugge
Een warm nest voor een sympathiek beestje
De Z-W-Vlaamse steenuilenwerkgroep streeft het behoud van de bedreigde steenuil na door inventarisatie en opvolging van de populaties, verzorgen van goede nestgelegenheid (nestkasten), educatie aan het grote publiek.
Zuid-West-Vlaamse Steenuilenwerkgroep (een werkgroep onder Natuurpunt.Koepel vzw)
Roeselare – Oekene
De Living met dat extra klontje aandacht!
De Living is een ‘bijzonder’ koffiehuis waar kwetsbare jongvolwassenen met (g)een beperking probeerruimte krijgen om te groeien in hun talenten rekening houdend met hun mogelijkheden.
Vzw De Living
Deerlijk
De Komerbiraad neemt het heft in eigen handen
De Komerbiraad zijn een kern jongeren (uit maatschappelijk kwetsbare situaties in Brugge) die de aanzet zijn geweest van de oprichting van Komerbi en Komerbi dus vanaf de start al meedragen.
Komerbi
Brugge
Jongerentrajecten in O.666
Jongerentrajecten O.666 heeft als doel jongeren, waarvoor de bestaande (onderwijs)structuur geen of voldoende uitdagende leeromgeving meer is, hun eigen interesses en arbeidsattitudes te ontwikkelen.
Arktos vzw
Leuven
Auxilia in West-Vlaanderen
Auxilia krijgt leeraanvragen voor kinderen en jongeren, die nergens anders terechtkunnen, via o.a. ouders, sociale diensten, CLB’s en scholen.
Auxilia VZW
Antwerpen
Briek Late Night – ‘Een gewoon bijzonder café’
Briek Late Night is een gewoon bijzonder café waar we jongeren met en zonder beperking de kans bieden om elkaar te ontmoeten op een veilige en leuke manier.
Briek vzw
Oostende
Pleintjeswerking op het Sint-Catharinaplein
Elke woensdagnamiddag voorziet VZW Habbekrats op het Sint-Catharinaplein een pleintjes werking voor kinderen van het Westerkwartier.
vzw habbekrats
Oostende
Klapping @ Kortrijk
Amin Srasra en Bolwerk werken verder aan een dansproject voor jongeren.
Bolwerk
Kortrijk
Openkamp
Openkamp is een extra zomerkamp georganiseerd door KSA Assebroek meisjes voor meisjes uit een kwetsbare gezinssituatie.
KSA Assebroek meisjes
Brugge – Assebroek
Voor elke Kadee, een geschikte” IB”!
In de Takel willen we individuele begeleiding volledig op maat & vraag van het kind/de jongere aanbieden.
Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen dagcentrum De Takel
Eeklo
Speaking Minds
Via artistieke en creatieve technieken geven we jongeren een stem.
Fusion Academy vzw
Oostende

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.