Over ons

Over ons

Streekfonds West-Vlaanderen

Het Streekfonds West-Vlaanderen verbindt en versterkt lokale schenkers en lokale verenigingen die zich inzetten voor de gemeenschap en bijdragen aan het algemeen belang. Het Streekfonds wil hierbij als hefboom en facilitator het maatschappelijk engagement en de lokale filantropie in West-Vlaanderen versterken, met een focus op gelijke kansen, diversiteit en solidariteit. Door ideeën, mensen en middelen samen te brengen willen we werk maken van een betere samenleving voor iedereen. Initiatieven die de kansen bevorderen van (maatschappelijk kwetsbare) kinderen en jongeren krijgen hierbij extra aandacht. 

Het Streekfonds (Midden- en Zuid-) West-Vlaanderen werd in 2001 opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Het basiskapitaal dat werd gebruikt voor de oprichting van deze eerste zogeheten Community Foundation in België was een gulle gift van Levi Straus Europe dat na de sluiting van haar vestigingen in Gits en Wervik 700.000 dollar schonk aan de Koning Boudewijnstichting.

De allereerste vergadering van het bestuurscomité vond plaats op 2 mei 2001 onder leiding van stichtend erevoorzitter Jean Van Marcke. In 2005 werd het werkingsgebied van het Streekfonds uitgerold over gans de provincie West-Vlaanderen.

Het Streekfonds is er voor alle mensen die wonen, werken, leven,… in West-Vlaanderen en werkt onafhankelijk en pluralistisch.

Vanuit een lokale expertise en steunend op een breed maatschappelijk draagvlak, wordt geïnvesteerd in de initiatieven die voor de regio het meest relevant zijn.

Het Streekfonds West-Vlaanderen wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en wordt geleid door een onafhankelijk bestuurscomité.

Play Video

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.