Wie is wie

Wie is wie

Het Streekfonds West-Vlaanderen wordt geleid door een onafhankelijk bestuurscomité dat een weerspiegeling vormt van de lokale samenleving.

De bestuurders zijn onbezoldigd en zetelen ‘ten persoonlijken titel’. Een bestuursmandaat duurt 4 jaar en kan maximaal 1 maal worden verlengd.
Het bestuurscomité is onafhankelijk maar handelt steeds vanuit een lokale expertise, steunend op een breed maatschappelijk draagvlak en conform de richtlijnen van de Koning Boudewijnstichting die tevens zetelt in het bestuurscomité.
Het Streekfonds kan verder rekenen op de gewaardeerde steun van heel wat erebestuurders, sponsors, partners en sympathisanten.
Het secretariaat staat in voor de dagelijkse werking.

Vraag of opmerking?

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.