FAQs

Veelgestelde vragen

Voor steunzoekers

Het Streekfonds is er voor alle mensen die wonen, werken, leven,… in West-Vlaanderen en werkt onafhankelijk en pluralistisch. Vanuit een lokale expertise en steunend op een breed maatschappelijk draagvlak, wordt geïnvesteerd in initiatieven die voor de regio het meest relevant zijn, en die zich inzetten voor het algemeen belang.
Voldoet je project volgens jou aan deze definitie?
Vul dan dit formulier in!

Voor steunbieders

Wil je als hefboom en facilitator het maatschappelijk engagement en de lokale filantropie in West-Vlaanderen versterken (met een focus op gelijke kansen, diversiteit en solidariteit)?
Maar je wilt een eigen programma (fonds, project, initiatief) opstarten? Ga hier even kijken.

Burgers, bedrijven of organisaties die hun steentje willen bijdragen kunnen dat door online een gift over te maken of door te storten op rekening BE10-0000-0000-0404 van de Koning Boudewijnstichting met als vrije mededeling “850100 Streekfonds WVL”.

Elke gift – hoe klein ook – wordt bijzonder gewaardeerd want elke euro telt!

Giften vanaf € 40 op deze rekening geven recht op een belastingvermindering op het werkelijk gestorte bedrag (fiscaal attest).

> Ik doe een gift!

Wil je als individu of met jouw organisatie, bedrijf, gemeente of stad een actie opzetten waarvan de opbrengst wordt geschonken aan een Hart voor West-Vlaanderen?

Heb je plannen om een benefietconcert, sportmanifestatie, bedrijfsfeest of jubileum te organiseren ten voordele van het goede doel? Laat het ons weten en wij zetten jouw actie of evenement mee in de kijker via Focus-WTV, de Krant van West-Vlaanderen en De Streekkrant/De Zondag. Al wie zich engageert om per werknemer, klant, inwoner, deelnemer of lid 1 euro in te zamelen en te storten op onze projectrekening, wordt ook mee opgenomen in onze eigen communicatie. Heb je grootse plannen? Dan helpen wij ook graag bij de logistieke of operationele ondersteuning van jouw evenement.

Bepaal je als schenker liever zelf het thema of de doelgroep waarvoor je een financieel engagement wil aangaan? Dan kan je kiezen voor de oprichting van een eigen project of fonds.

Samen met het Centrum voor Filantropie van de Konings Boudewijnstichting gaan we na welke formule voor jou, je organisatie of bedrijf het meest aangewezen is om te investeren in een betere samenleving in West-Vlaanderen.

> Je kan ook dit formulier invullen.

Steeds meer mensen kiezen er voor om een goed doel op te nemen in hun testament of een deel van hun nalatenschap te schenken aan een organisatie of vereniging die hen na aan het hart ligt.

Via een zogeheten ‘duolegaat’ kan je beslissen om een deel van jouw bezittingen na te laten aan de Koning Boudewijnstichting ten voordele van het Streekfonds West-Vlaanderen of één van haar projecten zoals Een Hart voor West-Vlaanderen. Op die manier kan je bovendien ook erfgenamen begunstigen die hogere successierechten zouden moeten betalen, zoals verre familie of derden.

> Je kan ook dit formulier invullen.

"Ik vind geen antwoord in de veelgestelde vragen..."

Geen nood! Je kunt ons steeds rechtstreeks contacteren met je vragen.

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.