Partners

Partners

De steun van vrienden en partners van het Streekfonds is goed voor ongeveer 75 % van onze inkomsten.

Dit vormt de ruggengraat van onze werking en stelt ons in staat om continu te blijven investeren in sociale projecten en initiatieven met een maatschappelijke meerwaarde.

Ook jij kan naargelang jouw bijdrage stichtende, structurele, steunende partner of vriend van het Streekfonds worden. Naast louter financiële steun bieden heel wat partners en vrienden ook andere vormen van ondersteuning, waaronder expertise, materieel, voordelen in natura, communicatieve en logistieke ondersteuning, de organisatie van evenementen …

Foto: Regine Dumolin (+), erebestuurder van het Streekfonds West-Vlaanderen, was één van de dragende krachten die het Streekfonds heeft helpen uitbouwen.

Word ook partner van het Streekfonds!

Als partner of vriend beslis je zelf of je jouw bijdrage aan de algemene werking wil toewijzen dan wel aan een specifiek project van het Streekfonds. Indien je voor een specifiek project kiest, gaat ook 6% van jouw bijdrage naar de algemene werking (huur van de burelen, aankoop kantoormateriaal en algemene onkosten) van het Streekfonds.

Stichtend partner

€25.000/jaar of meer

Structureel partner

€12.500/jaar of meer

Steunend partner

€5.000/jaar of meer

Streekfonds vriend

€1.000/jaar of meer

Meer weten over giften, schenkingen, organiseren van acties, advies op maat? Blader even door onze veelgestelde vragen (FAQs):

Heb je een specifieke vraag over het partner worden? 

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.