Samen met vertrouwen

investeren in de toekomst

Al meer dan 20 jaar bouwt het streekfonds bruggen tussen organisaties en schenkers die zich sociaal engageren in West-Vlaanderen. Met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren in kwetsbare middens, brengen we ideeën, mensen en middelen bij elkaar.

Bouw mee door een project op te zetten dat wij graag ondersteunen of door je schouders te zetten onder de initiatieven van anderen.

Engageer je.

0 +
gesteunde projecten & personen
0 +
financiële steun
Nieuws

Onze initiatieven

Jouw engagement verdient alle steun.

Ontdek hieronder de verschillende initiatieven waarop jij met jouw project kan aansluiten.
Zit je met een goed idee, maar lijkt het niet te passen in een van onze initiatieven?

Bezorg ons wat meer info over je project en we onderzoeken graag hoe wij kunnen helpen.

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.