Community Foundations

Community Foundations

Het Streekfonds West-Vlaanderen maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van zogenaamde ‘community foundations’. Dit zijn fondsen of stichtingen die al naargelang de context op lokaal of regionaal niveau lokale schenkers verbinden met lokale projecten.

Het Streekfonds West-Vlaanderen is de eerste ‘community foundation’ in België. Ondertussen zijn er ook streekfondsen actief in Limburg (Een Hart voor Limburg), Oost-Vlaanderen (Streekmotor 23) en in Duitstalig België. Het concept is overgewaaid uit de Verenigde Staten, maar op vandaag zijn er wereldwijd al zo’n 1800 community foundations actief.

Het Streekfonds West-Vlaanderen maakt deel uit van het European Community Foundation Initiative en ook met het Global Fund For Community Foundations wordt nauw samengewerkt. Via beide organisaties vinden heel wat lokale projecten en fondsen ook internationaal hun weg. Zo is het project ‘MyMachine’ dankzij ons netwerk ondertussen ook opgestart in Slovakije, Noorwegen en Zuid-Afrika.

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.