Actie

Surfen als motor voor mentaal en fysiek welzijn

Gedurende 1 jaar doorlopen 10 jongeren in kansarmoede (12 tot 15 jaar) uit de brede kustregio een outdoor traject met een focus op surfen en het vergroten van hun veerkracht en zelfvertrouwen.

Gedurende 1 jaar doorlopen 10 jongeren in kansarmoede (12 tot 15 jaar) uit de brede kustregio een outdoor traject met een focus op surfen en het vergroten veerkracht en zelfvertrouwen.
Er is een vast en een variabel aanbod: kennismaken met de zee, surfen en de context, verbindende activiteiten, momenten voor mentale groei en reflectie. In het variabel aanbod werken de jongeren verbindende activiteiten mee uit met groeiende inspraak en verantwoordelijkheid.

Deze actie kreeg steun van:

Een Hart voor West-Vlaanderen
Met ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ steunt het Streekfonds West-Vlaanderen projecten van organisaties en verenigingen die zich inzetten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in West-Vlaanderen.
"Ik zoek steun voor mijn project", "Ik wil een bijdrage leveren aan het Streekfonds, maar hoe doe ik dat?"
. . .

FAQ

Vragen over de werking van Streekfonds West-Vlaanderen? Lees onze FAQs!
Lees verder

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.