Actie

Buddycoaching GO! Athena OV4

Coachingtraject binnen een school die werkt met jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen.

Wie?

vzw Rebron

Waar?

Kortrijk

Ondersteuning

€4000

De ervaringsdeskundige wil aan de slag met jongeren die bestempeld worden als ‘vogel voor de kat’.
De jeugdhulpwachtlijsten zijn onnoemelijk lang waardoor jongeren veel te lang op de juiste hulp moeten wachten.
Vanuit het buddycoachproject wil ze aan de slag met kwetsbare jongeren door in te zetten op hun kwaliteiten die zijn vastgelopen. Focus op zij die het gevangeniswezen romantiseren en voorkomen van een normloos toekomstperspectief.
Wat zijzelf heeft meegemaakt, mag niet voor niets zijn.

Deze actie kreeg steun van:

Een Hart voor West-Vlaanderen
tim-marshall-cAtzHUz7Z8g-unsplash_S_3_2
Met ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ steunt het Streekfonds West-Vlaanderen projecten van organisaties en verenigingen die zich inzetten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in West-Vlaanderen.

Werkingsgebied

Internationaal, Kust & Westhoek, Midden-West-Vlaanderen, Noord-West-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zuid-West-Vlaanderen

Frequentie

Jaarlijkse oproep

Steunmiddelen

Expertise en opleiding, Financiële steun, Logistieke steun

Thema

Ondernemerschap, Onderwijs, Talenten, Welzijn
"Ik zoek steun voor mijn project", "Ik wil een bijdrage leveren aan het Streekfonds, maar hoe doe ik dat?"
. . .

FAQ

Vragen over de werking van Streekfonds West-Vlaanderen? Lees onze FAQs!
Lees verder

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.