Een Hart voor West-Vlaanderen kent 115.000 euro toe aan 35 projecten

Oproep

Niet meer van toepassing

Nieuws

Een Hart voor West-Vlaanderen kent 115.000 euro toe aan 35 projecten

Eind vorig jaar lanceerde het Streekfonds West-Vlaanderen haar jaarlijkse projectoproep ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’. Niet minder dan 105 projecten werden ingediend, een absoluut record.

Eind vorig jaar lanceerde het Streekfonds West-Vlaanderen haar jaarlijkse projectoproep ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’. Niet minder dan 105 projecten werden ingediend, een absoluut record. Uiteindelijk werden 35 projecten weerhouden, goed voor alles samen 115.000 euro steun vanuit het Streekfonds. Het Streekfonds gaat nu in haar uitgebreide netwerk actief op zoek naar extra ondersteuningsmogelijkheden om ook de niet-weerhouden projecten een financieel duwtje in de rug te kunnen geven.

Record aantal aanvragen
Steeds meer organisaties vinden hun weg naar het Streekfonds West-Vlaanderen voor ondersteuning van hun maatschappelijke projecten. Zo bewijst de afgelopen projectoproep van ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ waarbij maar liefst 105 organisaties een aanvraag indienden voor ondersteuning van hun project ten voordele van kansarme kinderen en jongeren.
¨Een absoluut record, wat wijst op de hoge nood aan ondersteuning van de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Omwille van de vele erg waardevolle aanvragen stond de jury voor een aartsmoeilijke opdracht. Uiteindelijk konden we 35 projecten weerhouden, goed voor in totaal 115.000 euro.¨, zo duidt Jan Despiegelaere, algemeen coördinator van het Streekfonds, de motor achter de acties van het Hart voor West-Vlaanderen.

Andere steunkanalen
Dankzij de bijdragen van een uitgebreid netwerk aan bedrijven, de steun van partners, de opbrengsten van fondsenwervingsacties en particuliere giften kan het Streekfonds jaarlijks heel wat projecten ondersteunen. Door de uitzonderlijk grote steunaanvraag dit jaar is het ingezamelde bedrag echter ontoereikend.
¨We willen echter de indieners van alle projectvoorstellen niet in de kou laten staan. Zo gaan we nu actief op zoek naar extra ondersteuningsmogelijkheden om ook de niet-weerhouden projecten een financieel duwtje in de rug te kunnen geven. Bovendien krijgen alle deelnemende organisaties ook de kans om via het online crowdfundingsplatform van het Streekfonds zelf extra fondsen te werven voor hun project. We organiseren binnenkort een opleiding voor alle mogelijke geïnteresseerden.¨, aldus Jan Despiegelaere.

Ook een hart voor West-Vlaanderen?
Heb je zelf ook een hart voor West-Vlaanderen, draag je één of meerdere van de projecten een warm hart toe of wil je één van de vele organisaties helpen in hun dagelijkse strijd ten voordele van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties? Doe een gift. Of contacteer het Streekfonds, want die organisatie is ook beheerder van fondsen voor mensen die een deel van hun vermogen willen inzetten voor maatschappelijk waardevolle doelen.

Meer info en contact
Jan Despiegelaere
Algemeen coördinator Streekfonds West-Vlaanderen
p/a Broelkaai 6, B-8500 Kortrijk • +32 473 701518 • [email protected]

Ontdek het initiatief gelinkt aan dit nieuwsbericht:

Een Hart voor West-Vlaanderen
Met ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ steunt het Streekfonds West-Vlaanderen projecten van organisaties en verenigingen die zich inzetten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in West-Vlaanderen.
"Ik zoek steun voor mijn project", "Ik wil een bijdrage leveren aan het Streekfonds, maar hoe doe ik dat?"
. . .

FAQ

Vragen over de werking van Streekfonds West-Vlaanderen? Lees onze FAQs!
Lees verder

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.