Fonds Strandschelp lanceert projectoproep ‘Leerling-Meester’

Oproep

Niet meer van toepassing

Nieuws

Fonds Strandschelp lanceert projectoproep ‘Leerling-Meester’

Het Fonds Strandschelp van de Koning Boudewijnstichting biedt financiële steun in de vorm van beurzen aan talentvolle kans-zoekende jongeren die zich willen bekwamen in een specifieke kunst.

Het Fonds Strandschelp van de Koning Boudewijnstichting biedt financiële steun in de vorm van beurzen aan talentvolle kans-zoekende jongeren (Leerlingen) die zich willen bekwamen in een specifieke kunstvorm.

De financiële ondersteuning wordt gekoppeld aan een ontwikkelingstraject op maat onder leiding van een professionele kunstenaar of kunstenares (Meesters).

Voor het project Leerling-Meester focust het Fonds zich bij deze oproep op jongeren die zich willen bekwamen in één van de volgende kunstvormen: Fotografie, Theater, Choreografie of Schrijven.

Bekijk hieronder de projectvoorwaarden en dien vóór 31 maart 2022 jouw kandidatuur als ‘Leerling’ of ‘Meester’ in!

Doelgroep

 • Talentvolle kans-zoekende jongeren (16-25 jaar) die wonen, studeren en/of werken in West-Vlaanderen,
 • Met een specifieke interesse in en ambitie om zich met het oog op een mogelijke (semi-) professionele carrière te bekwamen in één van de volgende kunstvormen; Fotografie, Theater, Choreografie of Schrijven,
 • Die door een moeilijke thuissituatie en/of andere omstandigheden niet de mogelijkheid hebben om dergelijk traject met eigen middelen te bekostigen,
 • Die zich engageren om het voor hen uitgewerkte traject volledig af te werken in overleg met de hen toegewezen Meester en binnen het vooropgestelde afgesproken budget;

En

 • Sociale organisaties, verenigingen, leerkrachten, buurt- en/of jeugdwerkers die werken met en voor deze kans-zoekende jongeren, en vanuit hun werking of ervaring één of meerdere jongeren willen voordragen voor deze beurs,

En

 • (Semi-)professionele kunstenaars binnen de disciplines Fotografie, Theater, Choreografie of Schrijven die zich willen engageren om dergelijk traject mee uit te werken en te begeleiden


Financiële steun

Aan elk Leerling-Meestertraject wordt een eigen trajectbudget gekoppeld dat door alle partijen dient te worden bevestigd en gerespecteerd. De maximale financiële ondersteuning per traject kan tot 15.000 euro bedragen en wordt als volgt toegewezen:

 • Maximaal 2.500 euro als vergoeding voor de Leerling voor trajectspecifieke kosten (verplaatsingen, onkosten, materiaal, …)
 • Maximaal 10.000 euro vergoeding voor de Meester op basis van 500 euro/dag voor 20 dagen
 • Maximaal 2.500 euro budget voor een eigen publicatie, tentoonstelling of voorstelling.


Kandidaat-Leerlingen en -Meesters

Geïnteresseerde jongeren kunnen hun kandidatuur als ‘Leerling’ met inbegrip van eigen motivatiebrief en minstens 1 referentiebrief van een volwassene (begeleider, jeugdwerker, leerkracht, kunstenaar, …) per mail doorsturen ter attentie van Jan Despiegelaere, algemeen coördinator Streekfonds West-Vlaanderen. Ook jongeren die via een organisatie, vereniging of school worden voorgedragen dienen hun kandidatuur op deze wijze in te dienen.

Geïnteresseerde kunstenaars kunnen hun kandidatuur als ‘Meester’ met inbegrip van motivatiebrief, curriculum vitae en minimaal 3 referenties van eigen werk per mail doorsturen ter attentie van Jan Despiegelaere, algemeen coördinator Streekfonds West-Vlaanderen. 


Timing

Deadline indienen kandidaturen: 31 maart 2022


Contact en info

Jan Despiegelaere
Algemeen coördinator Streekfonds West-Vlaanderen
p/a Broelkaai 6, B-8500 Kortrijk
+32 473 701518
[email protected] | streekfonds.be

Ontdek het initiatief gelinkt aan dit nieuwsbericht:

"Ik zoek steun voor mijn project", "Ik wil een bijdrage leveren aan het Streekfonds, maar hoe doe ik dat?"
. . .

FAQ

Vragen over de werking van Streekfonds West-Vlaanderen? Lees onze FAQs!
Lees verder

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

 • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
 • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
 • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
 • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
 • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.