Op zoek naar steun voor jouw West-Vlaams project? Daar is een Hart voor West-Vlaanderen weer!

Oproep

Niet meer van toepassing

Nieuws

Op zoek naar steun voor jouw West-Vlaams project? Daar is een Hart voor West-Vlaanderen weer!

De nieuwe oproep voor een Hart voor West-Vlaanderen staat online. Je kan je voorstellen die zich richen op kanszoekende kinderen en jongeren in onze provincie indienen tot en met 22 november.

Wie Een Hart voor West-Vlaanderen nog niet kent, die praten we graag vlug even bij.

Een Hart voor West-Vlaanderen startte in 2005 met de steun van Roularta.
Het richt zich specifiek op projecten die bestemd zijn voor kanszoekende jongeren en kinderen in West-Vlaanderen.

De projecten die we steunen via ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ kunnen zowel betrekking hebben op onderwijs als op vrije tijd, muziek, sport of ondernemerschap. Voornaamste voorwaarde is dat het gaat om projecten ten voordele van maatschappelijk kwetsbare jongeren in West-Vlaanderen. We geven de voorkeur aan projecten waar de kinderen of jongeren zelf zoveel mogelijk bij betrokken zijn en/of zelf ook inspraak hebben.

Organisaties en verenigingen die zich inzetten kunnen van 1.000 tot 5.000 euroaan financiële steun krijgen voor hun project. De selectie van de projecten gebeurt steeds door een onafhankelijke jury van experten en ervaringsdeskundigen.

Doorheen de jaren kregen in totaal al zo’n 500 projecten samen meer dan 2.000.000 euro aan financiële steun.

Onlangs publiceerden we de nieuwe oproep naar projectvoorstellen.
Geïnteresseerden vinden alle info via de site van de Koning Boudewijnstichting.

Je kan je voorstel indienen tot en met 22 november.

Ontdek het initiatief gelinkt aan dit nieuwsbericht:

Een Hart voor West-Vlaanderen
Met ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ steunt het Streekfonds West-Vlaanderen projecten van organisaties en verenigingen die zich inzetten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in West-Vlaanderen.
"Ik zoek steun voor mijn project", "Ik wil een bijdrage leveren aan het Streekfonds, maar hoe doe ik dat?"
. . .

FAQ

Vragen over de werking van Streekfonds West-Vlaanderen? Lees onze FAQs!
Lees verder

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.