Nieuwe lichting beloftevolle Oostendse Boost-jongeren schiet uit de startblokken

Oproep

Niet meer van toepassing

Nieuws

Nieuwe lichting beloftevolle Oostendse Boost-jongeren schiet uit de startblokken

Vorige week donderdag werden vijftien nieuwe Oostendse Boosters aan het publiek voorgesteld. Vijftien beloftevolle jongeren die intensief begeleid worden op weg naar een diploma hoger onderwijs.

In het statige decor van het Thermae Palace van Oostende werden vorige week vijftien nieuwe Oostendse Boosters aan het publiek voorgesteld.

En ze zijn niet alleen, want dit jaar gaan in totaal 162 nieuwe Boosters in België het engagement aan om zich intensief te laten begeleiden in de richting van een diploma hoger onderwijs.
We spreken over een engagement en dat is het, want wie intekent op Boost, die verbindt zich ertoe om de komende jaren actief deel te nemen aan een individueel coachingtraject, interessante workshops, interactieve groepssessies en verrijkende stages en activiteiten.

Heel wat kandidaten dienden zich dit jaar aan en dat is fijn. Want het toont dat heel wat jongeren nog steeds erg gemotiveerd zijn om kansen te grijpen als die zich aandienen. Dat heel wat lokaal talent de vaste wil en ambitie heeft om in te zetten op persoonlijke groei en ontwikkeling. We wensen de geselecteerde jongeren dan ook alle succes en toewijding toe.

Want dat engagement loont wel degelijk. Dat toont het hele Boost-model dat sinds jaren in België actief is, geïnitieerd door de Koning Boudewijnstichting en in Oostende lokaal ondersteund door het Fonds Strandschelp dat extra kansen wil faciliteren voor jong lokaal Oostends talent.

Doorheen de jaren bewees het Boost-project al haar verdiensten.
Boost bereikte intussen meer dan 820 jongeren, is actief in 332 secundaire scholen, verzorgt al meer dan 300 workshops per jaar en heeft een werking in 9 Belgische steden. Dan kan je al van een volwassen organisatie spreken die weet waarmee het bezig is.

En dat is jongeren op weg zetten naar volwassenheid, impact creëren en jongeren die het vaak moeilijk hebben, de maturiteit bijbrengen om aan de hand van een diploma hoger onderwijs kansen te grijpen in het leven.

Het is dan ook fijn als we net als vorige week donderdag jongeren horen getuigen hoe sterk het traject hen gevormd heeft, hoe ze uitgegroeid zijn tot volwassenen die er staan.

We wensen de nieuwe Oostendse lichting dan ook alle succes toe. Dat ze sterk mogen evolueren onder de deskundige leiding van hun nieuwe bevlogen coach Aagje Beirens die we ook heel graag een bijzondere high five toeroepen.

Special thanks ook aan collega Kathy Perneel die de Boost-community in Oostende al jaren op sleeptouw nam...

May the force be with you all!

Ontdek het initiatief gelinkt aan dit nieuwsbericht:

Fonds Strandschelp
Het Fonds Strandschelp van de Koning Boudewijnstichting biedt financiële steun in de vorm van beurzen aan talentvolle kans-zoekende jongeren (Leerlingen) die zich willen bekwamen in een specifieke kunstvorm.
"Ik zoek steun voor mijn project", "Ik wil een bijdrage leveren aan het Streekfonds, maar hoe doe ik dat?"
. . .

FAQ

Vragen over de werking van Streekfonds West-Vlaanderen? Lees onze FAQs!
Lees verder

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.