in de kijker: Maroi Ayadi getuigt over de impact van Fonds Lisa op haar leven

Oproep

Niet meer van toepassing

Nieuws

in de kijker: Maroi Ayadi getuigt over de impact van Fonds Lisa op haar leven

Negen jaar geleden was Maroi Ayadi een van de eerste studenten die instapte op Fonds Lisa. Maroi, intussen aan de slag als interne auditor bij Unilin, getuigt over de impact van het Fonds op haar leven.

“Ik stond er niet alleen voor”

“Toen ik in het vierde middelbaar zat, had ik al een dagboek waarin ik met grote letters schreef dat ik ooit een bachelor zou behalen. Ik beschouwde het als mijn toegangsticket tot een betere toekomst. Toen ik negen jaar geleden van de opvoeder op school de vraag kreeg of ik interesse had om in te stappen op het Fonds Lisa, heb ik dan ook geen seconde getwijfeld. Door een moeilijke thuissituatie had ik immers beslist om voortaan op eigen benen te gaan staan. Het Fonds zorgde ervoor dat ik er vanaf toen nooit nog alleen voor stond.”

“Want de ondersteuning van het Fonds Lisa beperkte zich niet tot enkel het financieel faciliteren van mijn studies. Ik kon bij mijn coaches ook terecht voor raadgevingen over OCMW-steun die ik kon aanvragen, over mijn zoektocht naar een gepaste eigen woning en zoveel meer. Het mooie was dat ze nooit in mijn plaats traden, uiteindelijk moest ik het wel allemaal zelf doen. Alleen was het goed te weten dat er iemand achter je staat, die in je gelooft. Ook nu na mijn studies heb ik nog geregeld contact met mijn coaches en dat is fijn.”

“Uiteindelijk bleef het niet bij een bachelor accountancy-fiscaliteit bij Vives; ik schakelde ook nog naar een master handelswetenschappen, iets wat ik voorheen nooit mogelijk achtte. Die master heeft me een bredere kijk op het leven gegeven en die kan ik niet enkel op professioneel vlak gebruiken.”

“Het Fonds Lisa heeft me niet enkel extra zelfvertrouwen gegeven, het heeft me ook gemotiveerd om net dat tikkeltje beter te doen. Je kan die opvolging als controlerend beschouwen, maar mij prikkelde het eigenlijk. Bij een examen wilde ik het extra goed doen om te tonen dat ik hun vertrouwen waard was. En als het eens minder liep, dan wist ik dat er iemand klaar stond om de problemen mee te helpen aanpakken of gewoon even te luisteren…”

“Wat de toekomst brengt? Ik wil verder werken aan waar ik de afgelopen jaren samen met mijn coaches aan gebouwd heb. En later hoop ik ook voor anderen een coachende rol te kunnen opnemen. Dat zou de cirkel rond maken voor me.”

--

Het studentenfonds LISA biedt zowel financiële steun als individuele begeleiding (via peters en/of meters) aan gemotiveerde studenten die omwille van sociale of familiale omstandigheden nood hebben aan bijkomende ondersteuning. Het fonds werkt samen met  (directies, leerkrachten of brugfiguren van) lokale secundaire scholen die kanszoekende en gemotiveerde leerlingen aanspreken en hen de mogelijkheid bieden om zich door het fonds te laten ondersteunen. Momenteel zijn er al zo’n 87 studenten die gesteund worden door het studentenfonds LISA.

Ontdek het initiatief gelinkt aan dit nieuwsbericht:

Studentenfonds LISA
Het studentenfonds LISA (Lions International Student Academy) is een initiatief van Lions Club Kortrijk Mercurius en het Streekfonds West-Vlaanderen ter ondersteuning van individuele kanszoekende studenten in Kortrijk en omgeving.
"Ik zoek steun voor mijn project", "Ik wil een bijdrage leveren aan het Streekfonds, maar hoe doe ik dat?"
. . .

FAQ

Vragen over de werking van Streekfonds West-Vlaanderen? Lees onze FAQs!
Lees verder

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.