Studentenfonds LISA

Initiatief

Studentenfonds LISA

Het studentenfonds LISA (Lions International Student Academy) is een initiatief van Lions Club Kortrijk Mercurius en het Streekfonds West-Vlaanderen ter ondersteuning van individuele kanszoekende studenten in Kortrijk en omgeving.

Het studentenfonds LISA biedt zowel financiële steun als individuele begeleiding (via peters en/of meters) aan gemotiveerde studenten die omwille van sociale of familiale omstandigheden nood hebben aan bijkomende ondersteuning.

Het fonds werkt samen met  (directies, leerkrachten of brugfiguren van) lokale secundaire scholen die kanszoekende en gemotiveerde leerlingen aanspreken en hen de mogelijkheid bieden om zich door het fonds te laten ondersteunen. Leerlingen die in aanmerking komen kunnen tot maximaal 2.500 euro per jaaraan bijkomende financiële steun ontvangen om hun studies te betalen en dat voor de volledige termijn van hun opleiding.

Momenteel zijn er al zo’n 40 studenten die gesteund worden door het studentenfonds LISA.

Peters en meters

De grote meerwaarde van het studentenfonds LISA is niet zozeer de financiële ondersteuning, maar wel de inzet van een groep geëngageerde peters en meters die elk één of meerdere studenten begeleiden.

Onze peters en meters zijn ervaren mensen die actief zijn in het bedrijfsleven of onderwijs en die zich vrijwillig inzetten om ‘hun’ studenten waar nodig te ondersteunen. Dit kan gaan van het mee helpen kiezen van een geschikte studierichting tot het aanvragen van de nodige studiebeurzen of het huren van een kot.

Vaak treden de peters of meters ook op als vertrouwenspersoon en in samenspraak met de student zorgen ze – waar nodig – voor professionele begeleiding (training, bijkomende opleidingen, psychologische ondersteuning, etc.).

Club van 100

Het studentenfonds LISA kwam er mede dankzij de steun van de zogenaamde ‘Club van 100’. Dit zijn (ondertussen meer dan) honderd bedrijven die zich hebben geëngageerd om jaarlijks één euro per dag aan het fonds te schenken. Dankzij die bijdragen kunnen we voorzien in de nodige financiële ondersteuning van kanszoekende studenten en ook de andere kosten dragen.

Naast de ‘Club van 100’ kan het studentenfonds LISA ook rekenen op financiële steun van individuele schenkers en van verschillende fondsenwervingsinitiatieven. Zo schonk de Kortrijkse persfotograaf Patrick Holderbeke (HOL) de volledige opbrengst van zijn fotoboek ’40 Jaar persfotografie’ aan het studentenfonds LISA, ter ondersteuning van studenten fotografie.

U kan zelf ook steunen door een gift over te maken of door een fondsenwervingsactie te organiseren. Schenkers kunnen het studentenfonds LISA ook opnemen als goed doel in hun testament.

Aanmelden studentenfonds LISA

Ben je een leerling, student, leerkracht of maatschappelijk werker en wens je meer info over het studentenfonds LISA, neem dan contact op met ons via [email protected].

Het fonds richt zich momenteel enkel op de (brede) regio van Kortrijk maar mogelijk volgt een uitbreiding naar andere regio’s in West-Vlaanderen.

Nieuws rond Studentenfonds LISA

in de kijker: Maroi Ayadi getuigt over de impact van Fonds Lisa op haar leven

Negen jaar geleden was Maroi Ayadi een van de eerste studenten die instapte op Fonds Lisa. Maroi, intussen aan de slag als interne auditor bij Unilin, getuigt over de impact van het Fonds op haar leven.

Wil je steun krijgen van Studentenfonds LISA voor jouw project? Of wil je zelf steun bieden aan dit initiatief?

Allemaal mogelijk. Kies een optie hieronder, vul dan het formulier in en we contacteren je snel met een overzicht van de te volgen stappen!

Ik zoek steun.

Om spam te voorkomen, wordt deze site beschermd door de Google reCAPTCHA-tool. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Ik wil steunen.

Om spam te voorkomen, wordt deze site beschermd door de Google reCAPTCHA-tool. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Om spam te voorkomen, wordt deze site beschermd door de Google reCAPTCHA-tool. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Om spam te voorkomen, wordt deze site beschermd door de Google reCAPTCHA-tool. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Contacteer je ons liever persoonlijk?

Dat kan ook. Dit is/zijn de coach(es) van dit initiatief:

Jan Despiegelaere

Algemeen coördinator

Dit initiatief is nu niet actief.

Wil je toch informatie hieromtrent? 
Dit kan via de coach(es) van het initiatief:

Jan Despiegelaere

Algemeen coördinator

Dit zijn de acties die in 2024 op de steun van

Studentenfonds LISA kunnen rekenen

Een greep uit de acties gesteund door Studentenfonds LISA

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.