Workshop Democracity on tour door West-Vlaanderen

Oproep

Niet meer van toepassing

Nieuws

Workshop Democracity on tour door West-Vlaanderen

De verkiezingen komen eraan. Veel jongeren gaan voor de eerste keer stemmen. En dan kan een workshop van het Belvue Museum heel interessant zijn om jongeren aan te zetten om actief na te denken over democratie. Wij woonden een workshop bij.

De verkiezingen komen eraan! Heel wat jongeren gaan straks voor de eerste keer naar de stembus en dus is het belangrijk hen wat extra achtergrond mee te geven. Daar speelt BELVue Museum op in door West-Vlaamse secundaire scholen en sociale organisaties de kans te geven om gratis in te tekenen op de DEMOCRACITY-workshop. Daarin worden jongeren én dan hoofdzakelijk first voters aangespoord om na te denken over onze democratie.

Het concept van democratie als bestuursvorm wordt in z’n context geplaatst, er wordt in gesprek gegaan, er worden meningen gevormd, er botsen meningen, er worden compromissen gesloten en de jongeren ontdekken ook de impact van hun mening op het debat.

Het Streekfonds West-Vlaanderen zet graag zijn schouders onder dit initiatief.
We spoorden ons netwerk dan ook aan om in te tekenen op deze workshop. We hebben het hierbij niet enkel over scholen, maar bijvoorbeeld ook over sociale organisaties die met jongeren werken.

Enkele weken terug gingen we op bezoek in de secundaire school OLV Vlaanderen in Kortrijk.

De jongeren van het zesde middelbaar mochten er in groep nadenken over welke maatschappelijke thema’s voor hén belangrijk waren, bundelden die vervolgens tot politieke standpunten én richtten hun eigen politieke partij op.  Zo was er bijvoorbeeld de partij “VVP – de veiligheid & vooruitgangspartij”. Die droeg standpunten uit als: inzetten op economie door de pensioenleeftijd op te trekken; de veiligheid verbeteren door meer politie, meer controle aan de havens en meer middelen aan de federale overheidsdienst om ten slotte te eindigen met het standpunt om méér in te zetten op (buitenlandse) humanitaire hulp. Het was verfrissend te zien hoe gretig de leerlingen met de verschillende thema’s aan de slag gingen. Door de intelligente werkvorm van de workshop werd politiek en beleid plots geen ver-van-mijn-bed-show meer voor jongeren.

Dat merkte Jean-Daniel, de coach die de workshops begeleidt in West-Vlaanderen, ook toen hij bij Komerbi langs ging. Komerbi is een Brugse jeugdwelzijnsorganisatie die jongeren hun leefwereld wil verbreden en hen gelijke kansen wil bieden op verschillende vlakken.

Ook hier werd de workshop zéér warm onthaald. Ook hier gingen jongeren met diverse achtergronden met elkaar in dialoog om zich te buigen over de toekomst van hun gemeenschappelijke samenleving.

De workshop maakt duidelijk iets los.
Zo getuigt ook Franceska Verhenne, directie RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen:

“DEMOCRACITY is een bijzonder originele en creatieve workshop die jongeren doet nadenken, meedenken en debatteren over hoe hun stad er moet uit zien. Doorheen de workshop leren ze op heel interactieve wijze hoe belangrijk het is om op respectvolle wijze een mening te uiten, hoe een participatief beslissingsproces vorm krijgt en hoe consensus wordt bereikt. Doordat de workshop inzet op die specifieke vaardigheden, levert ze een waardevolle bijdrage tot een solidaire samenleving.De workshop wordt heel professioneel begeleid op een manier ‘dicht bij jongeren’, zonder taboes en in een heel open sfeer.Als directeur van een secundaire school, ben ik overtuigd van de meerwaarde van deze workshop voor onze leerlingen en zou ik graag nog meer leerlingen  willen laten proeven van deze methodiek. Ook de leerlingen zelf waren heel enthousiast over deze aanpak. Absoluut voor herhaling vatbaar!”

-

Wil je als stad of gemeente inzetten op de bewustwording van politieke besluitvorming en onze democratie bij jongeren? Dat kan door een set DEMOCRACITY-materiaal aan te kopen.

Voor meer informatie of interesse over de DEMOCRACITY-workshop of set kan u terecht bij het Streekfonds West-Vlaanderen via [email protected].

Bedankt aan Komerbi voor het gebruik van de mooie foto's.

Ontdek het initiatief gelinkt aan dit nieuwsbericht:

"Ik zoek steun voor mijn project", "Ik wil een bijdrage leveren aan het Streekfonds, maar hoe doe ik dat?"
. . .

FAQ

Vragen over de werking van Streekfonds West-Vlaanderen? Lees onze FAQs!
Lees verder

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.