“Projectsubsidies zorgen ook voor inhoudelijke boost voor onze medewerkers”

Oproep

Niet meer van toepassing

Nieuws

“Projectsubsidies zorgen ook voor inhoudelijke boost voor onze medewerkers”

Wij hadden een gesprek met Tinne De Smet en Femke De Lameillieure van Pleegzorg West-Vlaanderen. Met hun organisatie trachten ze jongeren uit minder-evidente thuissituaties een nieuwe toekomst te geven. En die nood is hoog.

“Ja, wij zijn een gesubsidieerde organisatie. Maar die middelen zijn bedoeld voor onze reguliere werking. Terwijl er ook nood is aan extra middelen om aan extra noden van onze doelgroep tegemoet te komen. Dat kan gaan van financiële over inhoudelijke ondersteuning tot ontmoetingsmogelijkheden onderling. Maar ook met creatieve projecten waarmee we pleegzorg onder de aandacht van een breed publiek kunnen brengen én onze eigen medewerkers extra methodieken kunnen geven.”

Nood aan pleeggezinnen

Aan het woord zijn Tinne De Smet en Femke De Lameillieure van Pleegzorg West-Vlaanderen. Met hun organisatie trachten ze jongeren uit minder-evidente thuissituaties een nieuwe toekomst te geven. En die nood is hoog.

“Wij begeleiden en ondersteunen meer dan 1.700 pleegkinderen en -jongeren en meer dan 150 pleeggasten, die een warme thuis vonden in meer dan 1.400 pleeggezinnen. Maar we zijn tegelijk nog elke dag op zoek naar mensen die zich willen engageren voor die doelgroep.”

Ook een organisatie als Pleegzorg West-Vlaanderen moet roeien met de riemen die ze heeft. “Vaak bestaan er misverstanden over onze organisatie die vanuit Vlaanderen middelen toebedeeld krijgt. Die middelen gaan rechtstreeks naar het uitoefenen van onze basisopdracht en dat is het matchen en begeleiden van pleegkinderen en -gezinnen. Gezien de grote zorgnood is er zeker geen overschot om die middelen op andere domeinen in te zetten.”

“Nochtans is het vaak door af en toe creatieve projecten op te zetten dat we ons in de kijker kunnen spelen van mensen die misschien wel interesse kunnen hebben in onze werking. Want pleegzorg is typisch een domein dat nog te vaak onder de radar blijft. Bovendien kent het grote publiek nog niet de grote verscheidenheid aan vormen van pleegzorg.

Werking in de kijker zetten

Met projecten trachten we onze werking verder te verrijken en de doelgroep extra te ondersteunen.

Zo organiseren we bijvoorbeeld tijdens het laatste weekend van september een kunstproject in een villa in Kemmel. In elke kamer laten we er een luik van pleegzorg aan bod komen, een metafoor voor het feit dat pleegzorg een huis met vele kamers is. We bouwen er op met onze pleegkinderen, -jongeren, -gasten, -zorgers en ouders. Op die manier kunnen ook zij een inkijk geven in hun leefwereld en gevoelens. We hopen er een groot publiek mee te bereiken dat kan zien welke mooie dingen er gebeuren binnen pleegzorg.”

Alleen is het opzetten van dergelijke projecten een gans karwei.

“Probleem is dat zo’n projecten altijd georganiseerd moeten worden bovenop onze gewone werking. Het schrijven van dossiers, het reageren op projectoproepen, het organiseren, het bij elkaar brengen van vrijwilligers; het kost allemaal veel extra energie.

Gelukkig bestaan er bij organisaties als Streekfonds West-Vlaanderen en Koning Boudewijnstichting ook nog projectoproepen die geen dik boek aan formaliteiten vragen om het opzet van je project aan te tonen. En dat is een verademing. We zijn dan ook regelmatige indieners van projectaanvragen bij Een Hart voor West-Vlaanderen, De Warmste Week of De Muziekbank. De ene keer al met meer succes dan de andere keer, maar het is goed dat dergelijke initiatieven er zijn.”

“Want het werken naar een projectoproep toe heeft ook zijn voordelen. Gezien we onze nieuwe initiatieven altijd bovenop onze reguliere werking moeten opzetten, bestaat de neiging dat bepaalde zaken op de lange baan geschoven worden. Met een deadline voor ogen schiet je soms in je pen en gaat het plots wel goed vooruit.”

De Koesterdoos

“Zo realiseerden we drie jaar geleden met steun van De Warmste Week De Koesterdoos, een idee van een van onze eigen medewerkers. Veel pleegkinderen maken, naast de initiële breuk met hun ouders, ook binnen pleegzorg nog verschillende breuken mee. Hierdoor kunnen ze afgesneden raken van informatie uit hun verleden of van mensen die hun vragen hierover zouden kunnen beantwoorden. Met behulp van de Koesterdoos willen we pleegkinderen helpen om de rode draad van hun leven zichtbaar te maken, terug te vinden en/of vast te houden. De Koesterdoos is eigendom van het kind. Dat bepaalt zelf wat erin komt en wat er na verloop van tijd eventueel ook weer uit gaat. Pleegkinderen die vertrekken uit pleegzorg of naar een ander pleeggezin gaan, krijgen de doos mee. Zo blijven zij eigenaar van hun verhaal, ze zijn kapitein op hun eigen schip. Door de steun van De Warmste Week hebben we dit project op nauwelijks een jaar tijd kunnen realiseren. En dat geeft ook een inhoudelijke boost aan onze medewerkers.”

Zuurstof voor medewerkers

Want dat is ook een van de voordelen van dit soort projecten.

“We hebben vaak het gevoel dat we onze hardwerkende en bevlogen medewerkers inhoudelijk nog te weinig kunnen stimuleren en waarderen. Er circuleren veel creatieve ideeën, maar er is vaak geen ademruimte voor nieuwe projecten. Als je dan middelen binnenhaalt om dergelijke ideeën van eigen medewerkers in de praktijk te kunnen omzetten, dan geeft dit een boost aan energie bij het hele team. En dat verdienen ze …”

Wie benieuwd is naar de werking van Pleegzorg West-Vlaanderen, die kan terecht op https://www.pleegzorg.be/west-vlaanderen

Het initiatief Wortels en Vleugels gaat door in villa De Chalet in Kemmel op zaterdag 28 september 2024.

Ontdek het initiatief gelinkt aan dit nieuwsbericht:

"Ik zoek steun voor mijn project", "Ik wil een bijdrage leveren aan het Streekfonds, maar hoe doe ik dat?"
. . .

FAQ

Vragen over de werking van Streekfonds West-Vlaanderen? Lees onze FAQs!
Lees verder

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.