Vraag nu je individuele beurs aan bij Fonds Strandschelp

Oproep

Niet meer van toepassing

Nieuws

Vraag nu je individuele beurs aan bij Fonds Strandschelp

Het Fonds Strandschelp wil kanszoekende jongeren die zich verder persoonlijk willen ontwikkelen op vlak van onderwijs, cultuur, vrije tijd... financieel ondersteunen. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 15 mei 2024.

Het Fonds Strandschelp zet al langer in op het geven van kansen aan talentvolle jongeren. Want jammer genoeg beschikt niet iedereen over hetzelfde aantal kansen, komt niet iedereen gelijk aan de start.

Met haar initiatief Individuele Strandbeurzen zet het fonds vooral in op jongeren die zich persoonlijk verder willen ontwikkelen, maar die om financiële redenen te weinig of geen toegang hebben tot bepaalde mogelijkheden op vlak van onderwijs, vrije tijd, cultuur, arbeidsmarkt... Dan kan een duwtje in de rug veel mogelijk maken.

Wie een aanvraag tot financiële steun wil indienen of wie een jongere kent die extra ondersteuning verdient en kan gebruiken, die kan een dossier opmaken (met onder meer de referentiebrief van minstens 1 volwassene) en insturen via de site van de Koning Boudewijnstichting.

Indienen kan tot 15 mei 2024. De procedure en voorwaarden lees je op de site van de Koning Boudewijnstichting.

Ontdek het initiatief gelinkt aan dit nieuwsbericht:

Fonds Strandschelp
Het Fonds Strandschelp van de Koning Boudewijnstichting biedt financiële steun in de vorm van beurzen aan talentvolle kans-zoekende jongeren (Leerlingen) die zich willen bekwamen in een specifieke kunstvorm.
"Ik zoek steun voor mijn project", "Ik wil een bijdrage leveren aan het Streekfonds, maar hoe doe ik dat?"
. . .

FAQ

Vragen over de werking van Streekfonds West-Vlaanderen? Lees onze FAQs!
Lees verder

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.