Internationale groep jongeren herschrijft vredespleidooi n.a.v. 25 jaar Vredespark Mesen

Oproep

Niet meer van toepassing

Nieuws

Internationale groep jongeren herschrijft vredespleidooi n.a.v. 25 jaar Vredespark Mesen

Op 11 november was het exact 25 jaar geleden dat het Iers Vredespark en de Vredestoren in Mesen werd ingehuldigd. Hét moment om het vredespleidooi dat toen geschreven werd, te laten actualiseren door een groep internationale jongeren.

Toen onder meer de Ierse president, de Britse Queen Elisabeth en ons Koningspaar 25 jaar geleden het Ierse Vredespark inhuldigden, was er ook een plaats weggelegd voor een eigen vredespleidooi; een manifest dat ondertekend werd waarin iedereen de wil en de wens uitdrukte om oorlog en conflicten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

25 jaar later leek het de verschillende verantwoordelijken een mooie uitdaging om dat vredespleidooi te hernieuwen. Met de steun van het Fonds Denise Callewaert bracht vredesorganisatie Corrymeela een internationaal gezelschap van jongeren bij elkaar. In totaal tekenden 13 jongeren uit Australië, Nieuw-Zeeland, Duitsland, Oekraine, Engeland, Wales, Ierland en België present in Mesen.

Gedurende een driedaagse workshop wisselden zij ervaringen uit over vrede, maar ook conflicten en hoe zij het dagelijks leven van jongeren nog altijd domineren.

 

Zo getuigde jeugdwerker Nina uit het Noord-Ierse Holywood over de impact van het Ierse conflict dat nog steeds het dagelijks leven, ook van jongeren beheerst.

"Ook nu nog merken we een constante dreiging in onze maatschappij. Bepaalde onderwerpen zijn nog steeds niet bespreekbaar in onze samenleving. We gaan ze uit de weg, want je kan vaak voor niemand goed doen. Het al dan niet dragen van een Poppy, het al dan niet kant kiezen in de Israelisch-Palestijnse kwestie; het zijn allemaal thema's die gemeden worden. Net daarom ben ik hier, om ervoor te ijveren voor de dialoog te kiezen, dingen uit te praten met elkaar en het niet tot een conflict te laten komen waar wij nog steeds de gevolgen van dragen."

Hajar is dan weer een Belgische jongere met Marokkaanse roots.
Zij is vanuit haar opleiding psychologie erg geïnteresseerd in conflictbeheersing en wil haar denkveld verbreden door in dialoog te gaan.
"Bij de eerste workshop voelden we al hoe kleine banaliteiten plots kunnen ontvlammen in iets heftigs. De stemming kan omslaan en dus moeten we altijd aandacht blijven hebben voor een genuanceerd gesprek."

Tijdens de boeiende driedaagse werkten de jongeren naar de actualisering van een vredespleidooi toe. Iets waar ze met glans in slaagden.
Oordeel zelf:

Vredesbelofte
We komen samen als internationale leden van het Messines Youth
Symposium, gesterkt door ons collectieve verlangen naar vrede,
eenheid en gerechtigheid. We zijn geraakt door de ontroerende
woorden die 25 jaar geleden in het Ierse Vredespark werden
geschreven. Deze erkennen de offers die tijdens de Eerste
Wereldoorlog werden gebracht en de collectieve wens voor een
vreedzame toekomst. Deze vredesbelofte vernieuwt de hoop die 25
jaar geleden werden uitgesproken.

We proberen de tragische
geschiedenis, de levens die verloren zijn gegaan en onherstelbaar zijn
veranderd tijdens beide wereldoorlogen, en alle geweld in de wereld
te erkennen en te begrijpen.
We voelen het gewicht van de uitdagingen van onze tijd, waaronder
toenemend nationalisme en haat, aanhoudende discriminatie, de
uitbuiting van de aarde en terugkerende gewelddadige uitbarstingen
van historische conflicten.
We beloven bij te dragen aan de vreedzame oplossing van conflicten
en steunen slachtoffers van geweld en oorlog.
We streven ernaar de
natuur te beschermen in onze overgang naar een duurzame
toekomst. We zullen liefdevolle en eerlijke gemeenschappen
koesteren, waarin iedereen veiligheid en stabiliteit kan ervaren, en
we zullen samenlevingen vormen waarin individuen hun volledige
potentieel kunnen bereiken. We zullen bruggen van begrip bouwen in
onze eigen context en bijdragen aan harmonieuze en levendige
gemeenschappen.
We hopen onenigheid te benaderen met empathie en
nieuwsgierigheid, niet met geweld, en optimistisch te blijven op onze
reis naar vrede, met deze hoop voor toekomstige generaties.

 

Ontdek het initiatief gelinkt aan dit nieuwsbericht:

Fonds Denise Callewaert
Het Fonds Denise Callewaert van de Koning Boudewijnstichting richt zich op burgers, verenigingen en organisaties die actief zijn in de ruime omgeving van Stad Mesen en die inzetten op sociale of culturele projecten, initiatieven of evenemen
"Ik zoek steun voor mijn project", "Ik wil een bijdrage leveren aan het Streekfonds, maar hoe doe ik dat?"
. . .

FAQ

Vragen over de werking van Streekfonds West-Vlaanderen? Lees onze FAQs!
Lees verder

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.