Dien tot 23 november je project in bij het Klimaatfonds Leiedal

Oproep

Niet meer van toepassing

Nieuws

Dien tot 23 november je project in bij het Klimaatfonds Leiedal

Het Klimaatfonds Leiedal pakt door lokale duurzame projecten in Zuid-West-Vlaanderen mee de grote klimaatuitdaging aan. Heb ook jij een groen project dat lokaal het verschil kan maken? Dien dan je voorstel in tegen 23 november.

Het Streekfonds West-Vlaanderen stond mee aan de wieg van het Klimaatfonds Leiedal waarbij 11 Zuid-West-Vlaamse gemeentebesturen met de steun van Snowball zich engageren om op lokaal vlak te strijden voor onze leefomgeving.

Met het initiatief wil het burgerinitiatieven ondersteunen die werken aan de klimaatuitdaging.

Want niet alleen  (lokale) overheden kunnen werken aan de toekomst van onze leefomgeving. Minstens even nuttig zijn initiatieven die burgers, verenigingen en/of bedrijven nemen om de klimaatverandering tegen te gaan of om onze leefomgeving weerbaarder te maken tegen de gevolgen ervan.

Onlangs lanceerden we een nieuwe projectoproep. Indienen kan tot 23 november.

Ontdek het initiatief gelinkt aan dit nieuwsbericht:

Klimaatfonds Leiedal
Het Klimaatfonds Leiedal ondersteunt verfrissende en innovatieve projecten die de strijd aangaan tegen klimaatverandering in Zuid-West-Vlaanderen.
"Ik zoek steun voor mijn project", "Ik wil een bijdrage leveren aan het Streekfonds, maar hoe doe ik dat?"
. . .

FAQ

Vragen over de werking van Streekfonds West-Vlaanderen? Lees onze FAQs!
Lees verder

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.