vzw Mathijs realiseert speelgoeduitleenbank met steun van Een Hart voor West-Vlaanderen

Oproep

Niet meer van toepassing

Nieuws

vzw Mathijs realiseert speelgoeduitleenbank met steun van Een Hart voor West-Vlaanderen

Met een uitleenbank voor speelgoed slaagt het Team Joki van de vzw Mathijs er in om binnen gezinnen met kinderen met een beperking waardevolle gesprekken op gang te brengen. Ze konden hierbij rekenen op steun van een Hart voor West-Vl.

Net als de rest van onze samenleving is uiteraard ook de gehandicaptensector aan verandering onderhevig. Meer en meer wordt op maat van het individu gewerkt in steeds meer uiteenlopende settings. En dat zorgt ervoor dat ook het werkingsmodel van veel organisaties verandert.

Dat geldt ook voor de vzw Mathijs uit Ieper, deel van de ruime groep De Lovie die over een breed netwerk van werkingen en voorzieningen beschikt. Vzw Mathijs werd ooit in 1985 opgericht door enkele ouders die geen gepast opvangnetwerk vonden voor hun jonge kind met een beperking.

Doorheen de jaren breidde het haar werking verder uit. Zo startte de organisatie in april van dit jaar met een compleet nieuw team: Joki wil jonge kinderen en hun gezin op weg helpen tijdens de eerste levensjaren. Kinderen jonger dan 7 jaar met een (vermoeden van een) ontwikkelingsvertraging of die reeds een diagnose hebben (maar nog geen uitgebreide handicapspecifieke hulp krijgen), kunnen terecht bij Team Joki.

De manier waarop Team Joki gezinnen ondersteunt, is heel divers. Medewerkers gaan bijvoorbeeld naar crèches om er kinderverzorgers te helpen bij het opvangen van kinderen met een specifieke hulpvraag, ze geven opvoedingsadvies aan ouders of brengen hen in contact met andere gespecialiseerde hulpverleners als ergotherapeuten, kinesisten, psychologen of artsen.

Een dergelijke intensieve begeleiding kan natuurlijk alleen maar als er een sfeer van vertrouwen is tussen team Joki en de gezinnen. Maar evenzeer moet er ook binnen de gezinnen een gesprekscultuur kunnen ontstaan om met bepaalde uitdagingen aan de slag te gaan.

Team Joki kent al langer de kracht van een goed gezelschapsspel. Spellen zijn niet alleen leuk om eens los te komen van het dagdagelijkse, ze zijn ook handig om gespreksmomenten te creëren binnen een gezin. Zo vertelde het team ons bijvoorbeeld dat een papa moeilijk kon communiceren met zijn beperkt kind, maar dat een eenvoudig kaartspelletje in de auto hen perfect op weg zette om het ook over andere dingen te hebben.

Daarom rees bij het team de idee om van start te gaan met een speelgoeduitleenbank. Het principe is eenvoudig: het team heeft een boel pedagogisch interessante spellen ter beschikking en introduceert die met een vrom van uitleg en begeleiding in gezinnen die daar open voor staan.

Een mooi project, maar typisch ook een waar binnen de reguliere budgetten en prioriteiten vaak geen ruimte voor is, zeker gezien het om een pilootproject gaat waarbij het nog niet zeker was of het kans op slagen had.

En dus diende het team een projectvoorstel in bij Een Hart voor West-Vlaanderen.
Met de tussenkomst vanuit Een Hart kon de vzw een batterij aan spelletjes kopen en rolden ze deze nieuwe dienstverlening dit najaar -met succes- uit.

Keep up the good work, vzw Mathijs !

Ontdek het initiatief gelinkt aan dit nieuwsbericht:

"Ik zoek steun voor mijn project", "Ik wil een bijdrage leveren aan het Streekfonds, maar hoe doe ik dat?"
. . .

FAQ

Vragen over de werking van Streekfonds West-Vlaanderen? Lees onze FAQs!
Lees verder

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.