Tine Sinaeve wint Prijs Fonds Van Wonterghem-De Brabandere 2023

Oproep

Niet meer van toepassing

Nieuws

Tine Sinaeve wint Prijs Fonds Van Wonterghem-De Brabandere 2023

Elk jaar reikt het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere een prijs uit voor iemand die zich sinds jaren engageert voor het sociaal leven in Groot Ieper. Dit jaar viel de eer te beurt aan Tine Sinaeve, voorzitter van de Vlamertingse Turnkring.

Al 17 jaar trekt Tine Sinaeve aan de kar van de Vlamertingse Turnkring dat met zijn bijna 1000 leden menig Groot-Ieperling aan het sporten zet. Van vrijwillige coach die één keer week training geeft, evolueerde ze er tot voorzitter van Westhoek Turncentrum vzw. Daarbij legt ze als geen ander één bijzonder accent: ze ijvert al jaren voor meer inclusie in de sport. Een ambitie die nu omgezet wordt in een eigen sportcentrum voor mensen met een beperking dat intussen meer dan 70 mensen uit de ruime regio rond Ieper bedient…

Voor al dat engagement ontvangt Tine nu de Prijs Van Wonterghem-De Brabandere 2023.

Het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, bekroont elk jaar een verdienstelijk persoon of groep mensen uit de Ieperse regio met zijn Prijs van 25.000 euro. Daarmee wordt hun filantropisch engagement voor mensen in kansarmoede, cultuur en erfgoed, voor mensen met een beperking of voor het samenleven in buurt of wijk erkend.
De helft van het bedrag gaat naar de persoon zelf, de andere 12.500 euro mag de laureaat wegschenken aan een goed doel dat zijn voorkeur wegdraagt.

Dit jaar gaat de Prijs naar Tine Sinaeve die sinds 2006 actief is bij de Vlamertingse Turnkring.
Eerst bezocht ze die als ouder, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
En dus engageerde Tine zich al snel als trampolinetrainster, eerst één keer per week, later elke dag.
Al dat engagement zorgde ervoor dat ze sinds enkele jaren voorzitter geworden is van de Turnkring die met zijn bijna 1000 leden een serieuze sociale en sportieve rol van betekenis speelt in Groot Ieper.

De manier waarop Tine haar engagement invult is volgens de jury een voorbeeld voor vele anderen.

“Tine heeft de gave om de organisatie en de sporter centraal te stellen, het draait niet om haar persoon. Het liefst blijft ze zelf op de achtergrond, ze zoekt niet zelf de schijnwerpers. En net dat zorgt ervoor dat je van een oprecht en authentiek engagement kan spreken”, aldus ere-notaris Luc Ghesquiere, voorzitter van het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere.

Bovendien laat Tine ook niet na een sociaal-maatschappelijke saus bovenop haar engagement te leggen, want ze is al jaren grote pleitbezorger van meer inclusie in de sport. Ze is er rotsvast van overtuigd dat sport ook voor mensen met een beperking een helende en integrerende rol kan spelen.

En dat het haar menens is met die ambitie bewijst het feit dat Tine samen met enkele andere bestuurders G-Fit uit de grond heeft gestampt, een sportcentrum dat volledig aangepast is aan de noden van mensen met een beperking.

Het sportcentrum is intussen operationeel en bedient een doelgroep van meer dan 70 personen in de ruime regio rond Ieper.

“Het engagement van Tine toont bovendien ook dat wie gelooft in de toekomst, ook sterke resultaten kan neerzetten. Ze liet de droom van een aangepast sportcentrum niet stranden op een droom, maar nam anderen mee in haar mooie enthousiasme en creëerde op die manier toekomstperspectief voor velen…”

Ontdek het initiatief gelinkt aan dit nieuwsbericht:

Fonds Van Wonterghem – De Brabandere
Sinds 2001 wordt jaarlijks een prijs uitgereikt die ondertussen stilaan bekend raakt als de Ieperse Nobelprijs.
"Ik zoek steun voor mijn project", "Ik wil een bijdrage leveren aan het Streekfonds, maar hoe doe ik dat?"
. . .

FAQ

Vragen over de werking van Streekfonds West-Vlaanderen? Lees onze FAQs!
Lees verder

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.