Klimaatfonds Leiedal stelt eerste projecten voor op een enthousiast bijgewoonde persconferentie

Oproep

Niet meer van toepassing

Nieuws

Klimaatfonds Leiedal stelt eerste projecten voor op een enthousiast bijgewoonde persconferentie

Hier zijn de eerste 3 projecten van het Klimaatfonds: de aanleg van een natuurgebied in Rekkem, een educatief leerbos in Moen en de groepsaankoop van regentonnen. Bovendien schaart bedrijf Snowball zich volledig achter het initiatief!

Het Klimaatfonds Leiedal heeft een succesvol eerste half jaar achter de rug. Het fonds werd eind vorig jaar opgericht om initiatieven te ondersteunen - zowel inhoudelijk als financieel - die ons klimaat vooruit helpen en onze omgeving in
Zuid-West-Vlaanderen leefbaarder maken.

Acht maanden later kunnen de partners van het Klimaatfonds Leiedal niet alleen drie projecten presenteren, met Snowball heeft het ook nog eens een eerste enthousiaste sponsor beet.

“Dat onze leefomgeving ons kostbaarste bezit is, weten we,” opent Wout Maddens, voorzitter van Intercommunale Leiedal.

“Toch komt die steeds meer onder druk te staan. Niet alleen (lokale) overheden kunnen hier een antwoord op bieden. Minstens even waardevol zijn initiatieven van burgers,
verenigingen, organisaties en bedrijven om de klimaatverandering tegen te gaan en onze leefomgeving
weerbaarder te maken tegen de gevolgen ervan.
Net om lokale klimaatprojecten zo veel mogelijk aan
te moedigen, riep Leiedal, samen met het Streekfonds West-Vlaanderen en 11 steden en gemeenten
uit de regio, in december 2022 het Klimaatfonds in het leven.”

Amper acht maanden na die oprichting kan het partnerschap al meteen drie projecten voorstellen. Zo gaat Natuurpunt een relatief recent natuurgebied in Rekkem biodivers(er) inrichten, staat de RHIZO-school in Zwevegem op punt een bos aan te planten, en organiseert de gemeente Zwevegem
binnenkort een groepsaankoop regentonnen.

“Het Klimaatfonds is een oproep aan elke burger en elk bedrijf om zijn of haar klimaatverantwoordelijkheid te nemen,” aldus Marc Doutreluingne, burgemeester van Zwevegem.
“Ook de overheden moeten hun duit in het zakje doen. Als Zwevegems burgemeester geloofde ik van meet af aan in het Klimaatfonds. Het maakt me dan ook bijzonder trots dat twee van de eerste drie initiatieven uit onze gemeente komen.”

Naast de groepsaankoop regentonnen krijgt Zwevegem eind 2024 ook een nieuw stukje bos. Het Smalspoorbos, een educatief leerbos voor Zwevegemse jongeren. Daarvoor slaat de RHIZO-school uit de Sint-Niklaasstraat de handen in elkaar met Natuurpunt.

“De voorbije jaren nemen thema’s als klimaat en biodiversiteit ook in onze lessen een steeds prominentere rol in,” legt directeur Janny Coopman uit.

“Dat de leerlingen dankzij dit project nu ook de kans krijgen om de daad bij het woord te voegen en een echte bijdrage te leveren aan onze CO 2 -uitstoot, was voor onze school dan ook een kans die we niet mochten laten schieten.”

Een vierde project wacht intussen op goedkeuring van de jury, en er is meer. Met Snowball heeft het Klimaatfonds Leiedal ook een eerste enthousiaste sponsor gevonden.

Snowball is een toonaangevende cleantech hub, gevestigd op het Evolis Business Park in Harelbeke.
Als proeftuin voor groene technologie testen, valideren en demonstreert het innovatieve prototypes in het domein van energie, met het oog op het faciliteren en versnellen van de energietransitie.

“Dat doen we via pilootprojecten en kleinschalige testen,” vertelt co-founder Stefan Grosjean, “waarbij systematisch diverse relevante stakeholders worden samengebracht, zowel industrie, wetenschap, overheid als eindgebruiker. Onze steun en bijdrage aan het Klimaatfonds van Leiedal past dan ook perfect in onze missie en onze strategie, waarbij we ook lokale verankering beogen. Door samen te werken met lokale overheden, organisaties en andere bedrijven, kunnen we synergieën creëren die de impact van individuele inspanningen overstijgen.”

Tot slot nog even in herinnering brengen. Het Klimaatfonds Leiedal is er voor iedereen die een positieve impact op het klimaat en onze leefomgeving wil genereren.

Heb je een klein, groot, wild of minder wild idee maar te weinig middelen? Dien dan snel je project in via www.klimaatfondsleiedal.be.

Eens je project wordt goedgekeurd, kan het voor de helft bekostigd worden door het Klimaatfonds. De andere helft haal je op via het unieke concept van crowdfunding, waarvoor het Streekfonds je bijstaat met raad en daad. Zo kun je niet alleen je project realiseren, maar ook de mensen uit je buurt, gemeente of stad dichter bij elkaar brengen.

Ontdek het initiatief gelinkt aan dit nieuwsbericht:

"Ik zoek steun voor mijn project", "Ik wil een bijdrage leveren aan het Streekfonds, maar hoe doe ik dat?"
. . .

FAQ

Vragen over de werking van Streekfonds West-Vlaanderen? Lees onze FAQs!
Lees verder

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.