In gesprek met… twee Streekfonds-pioniers van het eerste uur: Paul Breyne en Luc Vandewalle

Oproep

Niet meer van toepassing

Nieuws

In gesprek met… twee Streekfonds-pioniers van het eerste uur: Paul Breyne en Luc Vandewalle

Goed twintig jaar geleden zag het Streekfonds West-Vlaanderen het levenslicht. Eregouverneur Paul Breyne en erevoorzitter Luc Vandewalle maakten die beginjaren actief mee.

We schrijven 1998.
Het Amerikaanse textielbedrijf Levi Strauss maakt bekend haar vestigingen in Hooglede-Gits en Wervik te sluiten.
“Het zit in de Amerikaanse bedrijfscultuur ingebakken om bij dergelijke sluitingen een som geld ter beschikking te stellen voor sociale doelen in de getroffen regio. In het geval van Levi’s ging het om een bedrag van 700.000 dollar of 28 miljoen oude Belgische frank die ze nalieten aan de Koning Boudewijnstichting.”, zo steekt Paul Breyne van wal.

In zijn functie als gouverneur van West-Vlaanderen wordt Paul op dat ogenblik benaderd door de Koning Boudewijnstichting met de vraag op welke manier dat geld het best besteed zou worden.

“We hadden geen ervaring met dergelijke soorten vragen, dus schakelde ik op een klassieke manier: ik bracht de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) en de betrokken burgemeesters bij elkaar. De ene bekeek de materie vooral vanuit een sociaal oogpunt, de andere dan weer vanuit economisch perspectief, maar al snel tekende zich eensgezindheid af dat de focus het ondersteunen van kansarme jongeren zou worden. Het heeft nog een tijd geduurd eer een en ander in zijn plooi viel, maar toen Jean Van Marcke als eerste voorzitter van het Streekfonds het roer in handen nam, was de trein definitief vertrokken.”

Het Streekfonds ambieerde in die tijd om een vijftal projecten per jaar actief te steunen.

Waar Jean Van Marcke de touwtjes in handen nam, trad Paul Breyne vooral op als ambassadeur van het Streekfonds.

“In zijn hoedanigheid als gouverneur kwam Paul natuurlijk in de hele provincie. Hij was als het ware de polsslag van wat er leefde in West-Vlaanderen en kon zo ook mooi de koppeling maken tussen actuele sociale noden en ondernemingen.”, zo treedt Luc Vandewalle bij.

“Ik heb me altijd de bewaker van de mission statement van het Streekfonds gevoeld. Ik was er van bij de oprichting bij, maakte de eerste gesprekken mee over waar we het geld zouden aan besteden en vond het dus mijn taak dat nooit uit het oog te verliezen. Doorheen de jaren werd het Streekfonds voor heel wat projecten gesolliciteerd, ik vond het mijn verantwoordelijkheid om de focus te houden.”, aldus Paul Breyne.

Het Streekfonds had en heeft nog steeds een traditie om regelmatig van bestuurssamenstelling te wijzigen.

“Dat is een goede zaak, vooral doordat niet iedereen op hetzelfde moment in mandaat roteert. Zo krijg je een constante dynamiek van mensen die het collectief geheugen meedragen en anderen die nieuwe inzichten aanbrengen. Het is een van de beste garanties om steeds nieuwe impulsen te krijgen.”, volgens Luc Vandewalle.

Luc Vandewalle werd zelf actief bij het Streekfonds in 2008. Van 2000 tot 2007 was hij CEO geweest van ING en het was Jean Van Marcke die hem aansprak om de fakkel over te nemen.

“Jean heeft in het begin altijd het voorzitterschap van het Streekfonds en de Steunraad gecombineerd; tot hij in mij, met mijn ervaring als bankier, een goede opvolger zag als voorzitter van het Streekfonds.”

Toen hij aantrad als voorzitter, ging Luc meteen de boer op.

“Ik ging aankloppen bij de vele grote ondernemers in de streek om enerzijds het Streekfonds op de kaart te zetten en anderzijds hen aan te moedigen actief engagement op te nemen.

Ik wilde hen ook een lange termijndenken bijbrengen; het was daarom dat ik bedrijven niet vroeg om 15.000 euro te storten, maar voor een termijn van drie jaar telkens 5000 euro over te maken aan het Streekfonds. Het heeft voor een solide basis voor het Streekfonds gezorgd.”

“Dat is het geluk dat het Streekfonds altijd gehad heeft: we konden steeds terugvallen op actieve en geëngageerde voorzitters zoals later ook Jan Hooijmaaijer (Hoprom) en nu Jos Claeys (Belgian Pork Group), niet op papieren bestuurders.” aldus Paul Breyne.

Volgens beide heren is de oprichting van het project Een Hart voor West-Vlaanderen een mijlpaal in de geschiedenis en ontwikkeling van het Streekfonds.

“Het was niet alleen de eerste keer dat het Streekfonds zijn pijlen op de hele provincie richtte, door de samenwerking met mediapartner Roularta en de familie De Nolf konden we de sociale projecten en onze werking via de Krant van West-Vlaanderen en Focus-WTV  tot in de huiskamer van de West-Vlaming te brengen.”

Nu heeft het Streekfonds na zijn 21ste verjaardag de volwassenheid bereikt volgens Luc Vandewalle.

“Ik zie een heel degelijke organisatie die in zijn werking gewaardeerd wordt, getuige ook de toenemende taak die het krijgt vanuit de Koning Boudewijnstichting om een aantal grote fondsen en legaten in onze provincie te beheren. En die erkenning, dat is de verdienste van velen…”

Ontdek het initiatief gelinkt aan dit nieuwsbericht:

"Ik zoek steun voor mijn project", "Ik wil een bijdrage leveren aan het Streekfonds, maar hoe doe ik dat?"
. . .

FAQ

Vragen over de werking van Streekfonds West-Vlaanderen? Lees onze FAQs!
Lees verder

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.