In de kijker: vzw Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen, geen organisatie achter hoge muren

Oproep

Niet meer van toepassing

Nieuws

In de kijker: vzw Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen, geen organisatie achter hoge muren

In de schaduw van de kerktoren van het landelijke Sint-Denijs bij Zwevegem begeleidt vzw Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen 31 kinderen die met een moeilijke thuissituatie kampen. Wij hadden een gesprek met trekkers Luc Stock en Kris Duchi.

“We willen een veilige cocon vormen, maar niet achter hoge muren”

In de schaduw van de kerktoren van het landelijke Sint-Denijs bij Zwevegem begeleidt vzw Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen 31 kinderen die met een moeilijke thuissituatie kampen.
Wie hen nu een bezoek brengt, die komt op een indrukwekkende bouwwerf terecht.

“In augustus 2020 mochten we de eerste spadesteek aanbrengen voor de bouw van onze nieuwe campus. Onze woonclusters moeten een antwoord bieden op de hedendaagse noden inzake jongerenhulp. Niet evident als je weet welke doorlooptijd dit soort dossiers hebben. Het is intussen 10 jaar geleden dat we de pen moesten vasthouden voor het schrijven van ons dossier voor het VIPA Infrastructuurfonds. Maar gelukkig werpt het intensieve werk waarbij we samen met partners als verwijzers, de rechtbank en de buurt een zorgstrategisch plan schreven, nu zijn vruchten af. We beschikken straks over een prachtige site waar iedereen zich thuis voelt.” zo situeren Luc Stock en Kris Duchi.

Het feit dat beide heren de buurt expliciet vermelden als stakeholder is geen toeval.

" We zijn niet langer een organisatie achter hoge muren.

We zoeken maximaal aansluiting op de buurt. Onze kinderen en jongeren moeten zich veilig voelen, maar daarom niet gevangen zitten in een cocon. Enkelen onder hen nemen dan ook actief deel aan het lokale verenigingsleven. En bij de omgevingsaanleg van onze site is het de bedoeling dat we met trage wegen een soort semi-publieke omgeving creëren waarbij de buurt ook over onze terreinen kan passeren.”

De goede band met de buurt is er al jaren.

“Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de organisatie organiseerden we een buurtfeest waar een groot deel van het dorp op afkwam. Die landelijke ligging is voor ons een zegen. Natuurlijk kampen we met de eeuwige mobiliteitsproblemen waardoor het harken blijft om gepast vervoer te vinden als onze jongeren bijvoorbeeld naar Kortrijk moeten. Maar tegelijkertijd zorgt de setting ook voor de nodige rust bij onze kinderen die nu eenmaal aan minder prikkels worden blootgesteld dan in de stad.

"En als het al eens misloopt, dan is het van goudwaarde als Magda van het café op de hoek ons opbelt om te signaleren dat ze iemand zag passeren die daar op dat uur niet hoort te zijn…”

Al is het natuurlijk niet allemaal rozengeur en maneschijn.
Ook Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen loopt vaak aan tegen zijn grenzen.

“De schrijnende verhalen van de wachtlijsten in de zorg zijn genoegzaam bekend. Dat hebben we ooit anders geweten. Zo was er in de jaren ’90 geen wachtlijst in de residentiële zorg en is men die tak beginnen afbouwen om volop de kaart te trekken van de dagcentra.

Nu staan er in onze regio alleen al 40 mensen op de wachtlijst voor een plek in een residentiële voorziening als de onze. Maar weet je wat er nog erger is dan het gebrek aan plekken? Dat er voor elk van die 40 wachtenden geen alternatief zorgtraject is.

Hier en daar is er wat ambulante thuishulp, maar voor jongeren met chronisch slechte thuissituaties en problematieken als verslaving of psychiatrie, is dat veruit ontoereikend...”

“Bovendien is het ook zo dat residentiële zorg 3 keer zoveel kost als ambulante hulpverlening. Dan is de rekening bij de overheid wel snel gemaakt. Ze kiezen -vanuit hun perspectief begrijpelijk- er liever voor om voor velen iets kleins te geven dan voor weinigen iets fundamenteels.”

Wat wel positief is aan deze zorgcrisis is het feit dat daardoor sociale organisaties dichter naar elkaar toegroeien.

“We zijn veel meer on speaking terms dan dat vroeger het geval was. Want we zijn het aan onze doelgroep verplicht om met elkaar te overleggen op welke manier de gaten kunnen toegereden worden.”

Het gebrek aan middelen vanuit de overheid zorgt er ook voor dat organisaties als Jongerenhulp zelf op zoek gaan naar alternatieve financierders.

Zo komen ze vaak terecht bij serviceclubs die heel vaak waardevolle initiatieven opzetten om de vzw te steunen, maar die wel telkens op zoek zijn naar concrete en visibele projecten en realisaties.

“In die zin is de werking van een Streekfonds of Koning Boudewijnstichting voor ons wel interessant, want daar kunnen we ideeën mee opzetten en de haalbaarheid van bepaalde methodieken mee uitproberen. De dossierlast valt op dat vlak ook nog mee.
En het Streekfonds zou ons ook nog kunnen helpen ons mee in het vizier te brengen van bedrijven.

Met een aantal onder hen hebben we al kortstondige samenwerkingen gehad. Zo kregen we van Bekaert nog 30 laptops om onze jongeren in Coronatijden toch digitale lessen te kunnen laten meevolgen. Maar die liaison met ondernemingen zou nog veel sterker en structureler kunnen. Pas op, het hoeft daarbij niet altijd om geld te gaan, het gaat vooral over meerwaarde. Een IT-bedrijf dat ons helpt te waken over onze cyberveiligheid, een verzekeringsmaatschappij die ons verzekeringspakket eens kritisch doorlicht en advies geeft, een HR-bedrijf dat onze leidinggevenden coacht; er zijn zoveel mogelijkheden…”

Er ligt dus nog heel wat werk op de plank, maar dat maakt de mensen van Jongerenhulp geenszins bitter.

“Het is natuurlijk soms frustrerend dat we niet altijd met de juiste dingen kunnen bezig zijn, maar gelukkig zijn er ook de mooie kanten aan de job. Zo hebben we onlangs nog een terugkomdag gehad met oud-bewoners. Als we dan zien hoeveel volk daarop af komt, hoe dankbaar die mensen zijn en hoe hard ze zelf hun best doen om hun eigen kinderen een warme thuis te geven, dan weet je weer waar je het allemaal voor doet…”

 

 

 

 

 

Ontdek het initiatief gelinkt aan dit nieuwsbericht:

"Ik zoek steun voor mijn project", "Ik wil een bijdrage leveren aan het Streekfonds, maar hoe doe ik dat?"
. . .

FAQ

Vragen over de werking van Streekfonds West-Vlaanderen? Lees onze FAQs!
Lees verder

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.