Help vzw Duinhelm bij de heropstart van Lucien en Lizette

Oproep

Niet meer van toepassing

Nieuws

Help vzw Duinhelm bij de heropstart van Lucien en Lizette

vzw Duinhelm en Streekfonds richten samen een steunfonds op die de werking van Lucien en Lizette, twee horecazaken waar jongeren met een beperking aan de slag kunnen, weer kan laten heropstarten na de gasexplosie in Oostende op 13 oktober.

Donderdag 13 oktober 11u36: Oostende wordt opgeschrikt door een gasexplosie met drie zwaargewonden en een grote materiële ravage tot gevolg.
Veel huizen en twee gebouwen moeten ontruimd en gesloopt worden.
Maar, het is niet zomaar een gebouw dat tegen de grond gaat. Hierbij werd een “bijzonder sociaal project” van de kaart geveegd. Niet alleen een gebouw, maar een ziel met verbondenheid! In “Lucien”, een gezonde en populaire “teekewee” en zijn buurvrouw “Lizette”, een soep- en lunchbar, word je bediend door jongvolwassenen met een beperking. Deze zomer werd dit project extra in de kijker gezet door een grandioos trouwfeest van het fictieve koppel “Lucien & Lizette”. De vreugde van toen heeft intussen voor de bijzondere medewerkers en hun begeleiders plaats gemaakt voor intens verdriet. Niet alleen omwille van de slachtoffers, maar ook omdat ze hun job en hun houvast kwijt zijn. Elke dag opnieuw moeten mensen met een beperking knokken om een rol van betekenis te vervullen in onze maatschappij. “Lucien & Lizette” boden hen een unieke kans tot zinvolle dagbesteding waarop ze terecht trots waren.

De bijzondere medewerkers, vele ouders, sympathisanten, begeleiders en Duinhelm (die het project runt) willen dit project graag zo snel mogelijk op een andere plaats herstarten.

Ze hebben een steunfonds opgericht binnen de werking van het Streekfonds West-Vlaanderen (onder de koepel van de Koning Boudewijnstichting) om de giften te verzamelen voor de heropstart van onze inclusieve lunchbars “Lucien & Lizette”.

Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar, dit geeft aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag.

Wie een gift wil doen, die kan terecht op deze pagina van Koning Boudewijnstichting:     steunfonds

Bekijk hier ook de reportage die Focus-WTV aan dit onderwerp wijdde.

 

Ontdek het initiatief gelinkt aan dit nieuwsbericht:

"Ik zoek steun voor mijn project", "Ik wil een bijdrage leveren aan het Streekfonds, maar hoe doe ik dat?"
. . .

FAQ

Vragen over de werking van Streekfonds West-Vlaanderen? Lees onze FAQs!
Lees verder

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.