Een groene long voor Rekkem, een project powered by Klimaatfonds Leiedal

Oproep

Niet meer van toepassing

Nieuws

Een groene long voor Rekkem, een project powered by Klimaatfonds Leiedal

Het Klimaatfonds Leiedal steunt lokale Zuid-West-Vlaamse initiatieven die de strijd aangaan tegen klimaatverandering. Een ervan is het natuurgebied De Leerse in Rekkem voor wie nu een crowdfundingactie loopt.

In deze tijden van steeds duidelijker wordende klimaatopwarming, kunnen we elke groene long, hoe klein en lokaal ook, goed gebruiken. Het is een van de insteken van het Klimaatfonds Leiedal, een fonds dat opgericht werd door een aantal Zuid-West-Vlaamse gemeenten die lokaal het verschil willen maken.

De gemeenten hebben geld veil voor waardevolle initiatieven.
Naast de ondersteuning vanuit het Klimaatfonds Leiedal is het aan de projecten zelf om het andere deel van de middelen bij elkaar te harken via crowdfundingacties.
Het Streekfonds ondersteunt dit Klimaatfonds, onder meer door haar crowdfundingplatform en projectrekeningen ter beschikking te stellen.

Een eerste reeks projecten werd reeds goedgekeurd en het initiatief rond natuurgebied De Leerse in Rekkem lanceerde onlangs haar crowdfundingactie.
Natuurpunt Kortrijk, dat instaat voor het beheer van De Leerse, vraagt aandacht voor dit kleine stukje waardevolle natuur in de schaduw van het industriegebied LAR in Rekkem. Jij kan helpen, bijvoorbeeld door boompjes te vervangen of een nestkastje aan te kopen.

Ontdek de crowdfundingactie van De Leerse hier.

Ontdek het initiatief gelinkt aan dit nieuwsbericht:

Klimaatfonds Leiedal
Het Klimaatfonds Leiedal ondersteunt verfrissende en innovatieve projecten die de strijd aangaan tegen klimaatverandering in Zuid-West-Vlaanderen.
"Ik zoek steun voor mijn project", "Ik wil een bijdrage leveren aan het Streekfonds, maar hoe doe ik dat?"
. . .

FAQ

Vragen over de werking van Streekfonds West-Vlaanderen? Lees onze FAQs!
Lees verder

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.