Steunraad brengt ondernemers bij elkaar t.v.v. het Streekfonds

Oproep

Niet meer van toepassing

Nieuws

Steunraad brengt ondernemers bij elkaar t.v.v. het Streekfonds

Op donderdag 20 oktober organiseerde de Steunraad een gala-avond in Knokke. De opbrengst van de avond, in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz, gaat naar de werking van het Streekfonds West-Vlaanderen.

Met meer dan 500 waren ze, de ondernemers die op donderdag 20 oktober hun hart toonden in Cwart, de prachtige eventlocatie in Knokke.

Op een academische zitting, gemodereerd door Klara-nethoofd en -presentatrice Chantal Pattyn en muzikaal opgeluisterd door Geike Arnaert, richtten de organisatoren de spots op enkele van de sociale projecten die de steun genieten van het Streekfonds West-Vlaanderen.
Zo waren er getuigenissen van Oranjehuis vzw uit Kortrijk, Komerbi uit Brugge en Il Campionissimo van KTA Oostende.

Coördinator Jan Despiegelaere liet dan weer zijn licht schijnen op de blijvende noodzaak van dergelijke projecten, dankte de aanwezigen voor hun gewaardeerde steun en toonde zich gemotiveerd om de toekomst verder in handen te nemen.

“We willen met het Streekfonds verder evolueren van een puur steunfonds naar een echt investeringsfonds dat actief focust op thema’s als onderwijs, ondernemerschap, talentontwikkeling en mentaal welzijn.  Dat laatste thema valt ook in onze contreien niet te verwaarlozen als je weet dat we niet alleen de regio zijn met de laagste werkloosheidsgraad  in Vlaanderen, maar ook de provincie met de hoogste zelfdodingscijfers… Met de steun van zoveel menselijk kapitaal moeten we ook hierin stappen vooruit kunnen zetten.”

Aansluitend op de academische zitting vond er een stijlvol walking dinner plaats.
Opgemerkte gasten dit jaar waren o.m. Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz die naar Knokke afzakten om hun steun te betuigen aan de vele waardevolle initiatieven van Koning Boudewijnstichting  in West-Vlaanderen.

Het Streekfonds houdt eraan iedereen te danken die deze avond mogelijk maakte. We zetten ons engagement verder.

Ontdek het initiatief gelinkt aan dit nieuwsbericht:

"Ik zoek steun voor mijn project", "Ik wil een bijdrage leveren aan het Streekfonds, maar hoe doe ik dat?"
. . .

FAQ

Vragen over de werking van Streekfonds West-Vlaanderen? Lees onze FAQs!
Lees verder

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.