My Machine

Initiatief

My Machine

MyMachine is een initiatief waarbij kinderideeën voor ‘droommachines’ worden gerealiseerd via samenwerking tussen verschillende onderwijsniveaus.

Via het project MyMachine kunnen kleine en (iets) grotere kinderen samen hun dromen najagen en een eigen ‘droommachine’ maken. MyMachine stimuleert zo de zin voor creativiteit, ondernemerschap en techniek bij kinderen en studenten en dat aan de hand van een unieke en internationaal geprezen methodologie, made in West-Vlaanderen.

Kinderen uit het basisonderwijs bedenken hierbij een idee voor een ‘machine’, waar hogeschoolstudenten op verder broeden om tot een ontwerp te komen dat vervolgens door leerlingen uit het technisch onderwijs wordt gebruikt om de machine ook effectief in elkaar te knutselen. Tijdens dit traject kunnen zowel de kinderen als de studenten een beroep doen op de expertise en ondersteuning van diverse bedrijven en organisaties om zo hun wildste, knapste of mafste ideeën en ontwerpen te realiseren. Via MyMachine worden kinderen en jongeren gestimuleerd om creatief aan de slag te gaan om hun dromen waar te maken.

Creativiteit als cement voor de samenleving

Naast het steunen van sociale projecten voor maatschappelijk kwetsbare groepen vinden wij het als Streekfonds minstens even belangrijk om zelf ook mee aan de wieg te staan van nieuwe en innoverende projecten die onze samenleving sterker maken. Dat onderwijs een cruciale rol speelt in hoe we onze (lokale) samenleving vorm geven en voorbereiden voor de toekomst hoeft dan ook weinig betoog.

Met MyMachine – het initiële concept werd bedacht op café en neergekrabbeld op een bierkaartje – toont het Streekfonds hoe we als maatschappij kunnen investeren in creativiteit, ondernemerschap en vernieuwende onderwijsvormen waarbij we af en toe ook wel eens buiten de lijntjes durven kleuren.

Net als solidariteit en sociaal engagement is creativiteit een essentieel onderdeel van het cement waarmee we onze samenleving opbouwen. Zonder creativiteit is er ook geen sprake van ondernemerschap of innovatie, de broodnodige zuurstof voor onze bedrijven, sociale organisaties en verenigingen.

Small dreams, big ideas

MyMachine werd in 2008 in de Regio Kortrijk gelanceerd door het Streekfonds West-Vlaanderen, Intercommunale Leiedal en Howest – de Hogeschool West-Vlaanderen. Na een eerste pilootfase werd het project uitgerold over de ganse provincie West-Vlaanderen en later ook over heel Vlaanderen. Ondertussen is MyMachine ook actiefin Wallonië, Noorwegen, Portugal, Slovenië, Slowakije, de Verenigde Staten en Zuid-Afrikawaar het project door lokale partners werd overgenomen en aangepast aan de lokale context.

Wat zelf begon als een kleine droom werd al snel een veel groter idee dat in 2009 door de Verenigde Naties werd bekroond met de World Summit Award 2009 waar MyMachine werd uitgeroepentot ‘worldwide example to promote creativity in education’. Deze award was meteen ook de aanleiding om de methodologie ook in andere landen te gaan toepassen en betekende de start van een internationaal netwerk en samenwerking onder de vlag MyMachine Global.

Naast diverse internationale awards en prijzen, maakt MyMachine ook deel uit van het prestigieuze HUNDRED-netwerk van ’s werelds meest innoverende onderwijsprojecten.

Alle informatie over MyMachine Vlaanderen en MyMachine Global vindt u op www.mymachine.be.

Nieuws rond My Machine

Wil je steun krijgen van My Machine voor jouw project? Of wil je zelf steun bieden aan dit initiatief?

Allemaal mogelijk. Kies een optie hieronder, vul dan het formulier in en we contacteren je snel met een overzicht van de te volgen stappen!

Ik zoek steun.

Om spam te voorkomen, wordt deze site beschermd door de Google reCAPTCHA-tool. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Ik wil steunen.

Om spam te voorkomen, wordt deze site beschermd door de Google reCAPTCHA-tool. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Om spam te voorkomen, wordt deze site beschermd door de Google reCAPTCHA-tool. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Om spam te voorkomen, wordt deze site beschermd door de Google reCAPTCHA-tool. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Contacteer je ons liever persoonlijk?

Dat kan ook. Dit is/zijn de coach(es) van dit initiatief:

Jan Despiegelaere

Algemeen coördinator

Dit initiatief is nu niet actief.

Wil je toch informatie hieromtrent? 
Dit kan via de coach(es) van het initiatief:

Jan Despiegelaere

Algemeen coördinator

Dit zijn de acties die in 2024 op de steun van

My Machine kunnen rekenen

Een greep uit de acties gesteund door My Machine

Streekfonds - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij het Streekfonds persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om projecten en fondsen op correcte manier te behandelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via [email protected] of op het nummer +32 473 70 15 18.